Přesné rozmetání

Přesné rozmetání

Podle „teorie minima“ musí být všechny živiny dostupné ve správném poměru. Proto je homogenní distribuce živin zásadní pro vysokou účinnost využití živin a vysoké výtěžky. Pouze hnojiva COMPLEX obsahující všechny živiny v každé granuli mohou zajistit nejlepší distribuci živin na poli a tím maximalizovat výnosy.  

Přesné rozmetání related desktop image Přesné rozmetání related tablet image Přesné rozmetání related mobile image
Obrázek: Dvacet tři polních pokusů s různými plodinami v Německu, Rakousku, Belgii, Dánsku a Francii (1988–1992) ukazuje vyšší výnosy u kombinovaných hnojiv COMPLEX ve srovnání se směsnými hnojivy. V průměru byl o 400 kg vyšší hektarový výnos s použitím hnojivy řady COMPLEX. Ref.: E. Schöningh, Limburgerhof, BASF, 1993
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Na rozdíl od směsných hnojiv nedochází u hnojiv řady COMPLEX při skladování, přepravě a aplikaci k separaci. Separace (rozdělení) vede k nerovnoměrné aplikaci a rozdílům ve výživě. Rozdíl může být 30 až 40 % v nerovnoměrné aplikaci při použití směsných hnojiv s různými fyzikálními vlastnostmi. Nepravidelné rozmetání je viditelné střídáním světlých a tmavých pruhů u porostu, což vede ke ztrátám výnosu. Jednotné hnojivo dále umožňuje hustší distribuci (více granulí na rostlinu) na poli ve srovnání s aplikací směsných hnojiv.

Přesné rozmetání related desktop image Přesné rozmetání related tablet image Přesné rozmetání related mobile image
Chcete-li sledovat animaci, klikněte na obrázek
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Rovnoměrné rozdělení závisí na rovnoměrném výdeji hnojiva z disku a překrytí mezi dvěma průchody (ven a dozadu) vysypaných granulí hnojiva.

K testování pravidelnosti rozmetání hnojiva se měří aktuální dávka hnojiva rozmetaná přes měřenou vzdálenost vrhání a vykreslí se křivka rozmetacího profilu. Pravidelnost rozmetání se vyjadřuje variačním koeficientem (CV), který kvantifikuje průměrnou odchylku aplikovaných dávek ve vztahu k průměrné dávce a uvádí se v procentech. CV, jak je definováno v evropské normě 13739, je poměr mezi směrodatnou odchylkou a průměrnou celkovou distribucí.

Čím nižší je CV, tím lepší je distribuce. Kvalita distribuce hnojiv je vyjádřena následovně:

    CV mezi 0 a 10 % je dobré CV, mezi 10 a 15 % je střední CV, nad 15 % je nedostatečná hodnota
DUSÍK
DUSÍK
DISTRIBUCE FOSFORU
DISTRIBUCE FOSFORU
FYZIKÁLNÍ KRITÉRIA
FYZIKÁLNÍ KRITÉRIA
Seřízení rozmetadla
Seřízení rozmetadla
Dusík

Nepřesné rozmetávání může mít vážné důsledky. Je často viditelná v pásech nebo vlnách a vykazuje 30% nadměrné nebo nedostatečného dávkování. Nerovnoměrná a nepřesná aplikace hnojiva vede k výživovým nedostatkům rostlin, a tím ke snížení výnosu a obsahu bílkovin. Hnojení více než na ekonomické optimum způsobuje ztrátu příjmů a zvyšuje riziko neproduktivních ztrát dusíku.

Seřízení rozmetadla related desktop image Seřízení rozmetadla related tablet image Seřízení rozmetadla related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Nerovnoměrné rozmetání dusíku

Je mylný předpoklad, že nerovnoměrné rozmetání by se na poli vyrovnalo. Vyšší výnosy v důsledku většího hnojení nevyrovnávají nižší výnosy v důsledku menšího hnojení kvůli zploštění křivky dávka/odezva. To platí při jakékoli úrovni výnosu a bez poškození plodin.  

Seřízení rozmetadla related desktop image Seřízení rozmetadla related tablet image Seřízení rozmetadla related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Znázornění zisků a ztrát v důsledku vyšší a nižší dávky, než je uvedeno (200 kg N/ha). Křivka závislosti reakce na dávce se zplošťuje; proto jsou ztráty výnosu (červené) vždy větší než zisky (zelené).  

Seřízení rozmetadla related desktop image Seřízení rozmetadla related tablet image Seřízení rozmetadla related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Distribuce fosforu

Fosfor není v půdě mobilní, což znamená, že po rozmetání zůstává na místě, kde byl aplikován. V důsledku toho musí kořeny růst směrem k místu, kde se granule hnojiva rozpustily, aby byl fosfor rostlinou využit. Pouze hnojiva COMPLEX lze rovnoměrně aplikovat a tím usnadnit optimální distribuci fosforu.

I když je dosaženo stejné distribuce různých typů hnojiv ve směsi, je distribuce fosforu na pozemku u hnojiv COMPLEX stále lepší, jak je znázorněno v níže uvedeném příkladu.  

Distribuce živin hnojiv COMPLEX NPK je lepší, i když se směsná hnojiva během manipulace, přepravy a rozmetání nesegregují. Každá granule u hnojiva COMPLEX obsahuje fosfor, ale ve smesi je to pouze určitá část. To znamená, že při hnojení 300 kg COMPLEX 20/10/8 na hektar je průměrná vzdálenost mezi aplikovanou granulí s fosforem 4,6 cm, zatímco vzdálenost mezi granulemi DAP ve směsi je 10,3 cm.  

Seřízení rozmetadla related desktop image Seřízení rozmetadla related tablet image Seřízení rozmetadla related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Distribuce fosforu v hnojivu COMPLEX 15/15/15 + 7SO3 + Zn je mnohem hustší než distribuce hnojiv DAP nebo TSP. Při hnojení 100 kg P2O5 na hektar se rozmístí 10,4 granulí COMPLEX na dm2 s průměrnou vzdáleností 3,1 cm, zatímco při hnojení DAP je rozmístěno 3,4 granulí na dm2 s průměrnou vzdáleností 5,4 cm.

Seřízení rozmetadla related desktop image Seřízení rozmetadla related tablet image Seřízení rozmetadla related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Fyzikální vlastnosti granulí hnojiva

Pro přesné rozmetání je nezbytná vynikající fyzikální kvalita. Cílem Borealis L.A.T je pokytovat nejlepší kvalitu.  

Fyzikální vlastnosti granulovaných hnojiv mají významný vliv na způsob rozmetání tím, že ovlivňují chování granulí v rozmetadle a způsob jeho pohybu vzduchem. Je důležité, aby se tyto vlastnosti během skladování neměnily.  

Rovnoměrnost a přesnost rozmetání závisí přímo na kvalitě hnojiva. Zejména při aplikaci s rozmetadly s širokým záběrem musí mít hnojivo jasně definované a konzistentní fyzikální vlastnosti.

Rozmetání granulí zahrnuje několik fází:

    Sestup hnojiva do násypky Zachytávání hnojiva lopatkami Hnojivo pohybující se podél lopatky Vyhození hnojiva pod daným úhlem a rychlostí Balistický let granulí hnojiva

V každém z těchto pěti procesů hrají hlavní roli fyzikální vlastnosti hnojiva.

FYZIKÁLNÍ KRITÉRIA

Fyzikální vlastnosti granulovaných hnojiv od společnosti Borealis L.A.T jsou optimalizovány tak, aby je chránily během skladování a umožňovaly přesné a rovnoměrné rozmetání.  

Pojem fyzikální jakost, zahrnuje mnoho vlastností, které mají vliv na rozmetání: hustota, zvar, tvrdost, střední průměr, rozložení zrnitosti, prašnost, odolnost vůči absorpci vlhkosti.  

To znamená, že základním požadavkem je fyzikální jakost.

Borealis L.A.T zaručuje vynikající a konzistentní fyzikální jakost v celém našem sortimentu.

Seřízení rozmetadla related desktop image Seřízení rozmetadla related tablet image Seřízení rozmetadla related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Nastavení rozmetadla
Aby bylo zajištěno přesné rozmetávání, a tím rovnoměrná distribuce pro efektivní výživu, je důležité rozmetadlo správně seřídit. Specifikace nastavení pro aplikaci hnojiv od společnosti Borealis L.A.T jsou uváděny pro rozmetadla od hlavních výrobců.
K dispozici jsou také informace o místě výroby příslušného hnojiva.  
Na základě informací poskytnutých na pytlích (před číslem šarže) v databázích výrobce je původ uveden takto:
    „GP“ pro Borealis Grandpuits „GQ“ pro Borealis Grand-Quevilly „OTT „Pro Borealis Ottmarsheim„ St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz “pro Borealis Linz
Upozorňujeme, že výrobní závod je rovněž uveden v dokumentech přiložených k produktu.
ROZMETADLA SULKY

http://fertitest.sulky-burel.com/register

ROZMETADLA KUHN

https://streutabellen.rauch-community.de/kuhntabelle/?lang=49 

ROZMETADLA AMAZONE

https://amazone.de/de-de/service-support/fuer-landwirte-lohnunternehmer-und-kommunen/duengeservice/online-duengeservice-/online-duengeservice-72824

ROZMETADLA RAUCH

https://streutabellen.rauch-community.de/streutabelle/index.php

ROZMETADLA BOGBALLE

http://www.bogballe-charts.com/index.asp

ROZMETADLA KVERNELAND

https://www.kvernelandspreadingcharts.com/kverneland/advice/2/ 

ROZMETADLA VICON

https://viconspreadingcharts.com/vicon/advice/1/