... efektivním způsobem

Hnojiva jsou nezbytná pro produkci, což zvyšuje jak množství, tak kvalitu, a významně přispívá k zemědělským příjmům.
SPOŘIVÉ A ROZHAZOVAČNÉ
Opakované nepoužívání hnojiv PK a výběr dusíkových hnojiv, která jsou náchylná ke ztrátám v důsledku výparů amoniaku, dlouhodobě nešetří náklady. Výnos a kvalita jsou negativně ovlivněny, což snižuje příjem zemědělců. Pravidelné a umírněné hnojení fosforem a draslíkem je mnohem více nákladově efektivní než kompenzace zmeškaných aplikací: vyžaduje se menší množství, zlepšuje se reakce plodin a uchovává se půdní kapitál.
... efektivním způsobem related desktop image ... efektivním způsobem related tablet image ... efektivním způsobem related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Hnojení P1K1 na historickém P0K0 vykazuje průměrný zisk ve výši 29 EUR/hektar za rok ve srovnání s úplným nepoužíváním P&K - P0K0.

Zisk je tedy pozitivní a nezvažuje cenný prospěch zachování úrodnosti půdy, který není zde vzat v úvahu. Uvědomte si také, že předložené údaje neobsahují rok 2014, kdy bylo zaset len. Se ziskem pro P1K1 ve výši 734 EUR/hektar lněného semínka by průměr činil 170 EUR/hektar.

• Ztráty způsobené výpary jsou často způsobeny předávkováním od 10 do 15 %, což je ekonomicky škodlivé a ekologicky nezodpovědné.

• Špatná fyzikální jakost nebo nesprávné seřízení rozmetadla vedou k nerovnoměrné distribuci granulí, což vede k nedostatečné výživě, a tím k ovlivnění výnosu.

• Konečně, použití kompozitních hnojiv spíše než izolovaných živin poskytuje skutečný přínos pro výživu rostlin využitím synergie mezi živinami. Hnojení na začátku jara hnojivem NPK + S optimalizuje náklady na rozmetávání, zatímco vysoká kvalita produktu optimalizuje samotné rozmetávání.


Naše hnojiva zaručují nejvyšší ziskovost aplikovaných jednotek díky svému agronomickému výkonu, vynikajícímu rozmetávání a omezenému environmentálnímu dopadu.

... efektivním způsobem related desktop image ... efektivním způsobem related tablet image ... efektivním způsobem related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
VÝBĚR UDRŽITELNÉHO ŘEŠENÍ
Naše vysoce účinné řešení pro výživu plodin nabízí zemědělcům přesný a spolehlivý způsob, jak zvýšit zemědělskou produkci ekologicky přijatelným způsobem. Jsme hluboce odhodláni snížit dopad svých aktivit na životní prostředí a zaměřit se na bezpečnost a vysoké standardy svých výrobků. Naše hnojiva poskytují nejlepší ekologickou rovnováhu: nízké výpary amoniaku a omezená uhlíková stopa ve srovnání s močovinovým typem hnojiv. Kromě toho jsou vyráběna v evropských závodech, které splňují nejpřísnější technické normy, zejména pokud jde o spotřebu energie. Během celého životního cyklu naše hnojiva poskytují lepší environmentální výkonnost. Na pozadí globalizovaných trhů nabízí získávání vstupů od evropského výrobce větší bezpečnost; místní dodavatel je zárukou spolehlivosti a špičkové kvality služeb.
... efektivním způsobem related desktop image ... efektivním způsobem related tablet image ... efektivním způsobem related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow