Hledám

hnojivo

obsahující

prvek

Na výživu

plodiny

Hledat

... efektivním způsobem

Hnojiva jsou nezbytná pro produkci, což zvyšuje jak množství, tak kvalitu, a významně přispívá k zemědělským příjmům.
SPOŘIVÉ A ROZHAZOVAČNÉ
Opakované nepoužívání hnojiv PK a výběr dusíkových hnojiv, která jsou náchylná ke ztrátám v důsledku výparů amoniaku, dlouhodobě nešetří náklady. Výnos a kvalita jsou negativně ovlivněny, což snižuje příjem zemědělců. Pravidelné a umírněné hnojení fosforem a draslíkem je mnohem více nákladově efektivní než kompenzace zmeškaných aplikací: vyžaduje se menší množství, zlepšuje se reakce plodin a uchovává se půdní kapitál.
Hnojení P1K1 na historickém P0K0 vykazuje průměrný zisk ve výši 29 EUR/hektar za rok ve srovnání s úplným nepoužíváním P&K - P0K0.

Zisk je tedy pozitivní a nezvažuje cenný prospěch zachování úrodnosti půdy, který není zde vzat v úvahu. Uvědomte si také, že předložené údaje neobsahují rok 2014, kdy bylo zaset len. Se ziskem pro P1K1 ve výši 734 EUR/hektar lněného semínka by průměr činil 170 EUR/hektar.

• Ztráty způsobené výpary jsou často způsobeny předávkováním od 10 do 15 %, což je ekonomicky škodlivé a ekologicky nezodpovědné.

• Špatná fyzikální jakost nebo nesprávné seřízení rozmetadla vedou k nerovnoměrné distribuci granulí, což vede k nedostatečné výživě, a tím k ovlivnění výnosu.

• Konečně, použití kompozitních hnojiv spíše než izolovaných živin poskytuje skutečný přínos pro výživu rostlin využitím synergie mezi živinami. Hnojení na začátku jara hnojivem NPK + S optimalizuje náklady na rozmetávání, zatímco vysoká kvalita produktu optimalizuje samotné rozmetávání.


Naše hnojiva zaručují nejvyšší ziskovost aplikovaných jednotek díky svému agronomickému výkonu, vynikajícímu rozmetávání a omezenému environmentálnímu dopadu.

VÝBĚR UDRŽITELNÉHO ŘEŠENÍ
Naše vysoce účinné řešení pro výživu plodin nabízí zemědělcům přesný a spolehlivý způsob, jak zvýšit zemědělskou produkci ekologicky přijatelným způsobem. Jsme hluboce odhodláni snížit dopad svých aktivit na životní prostředí a zaměřit se na bezpečnost a vysoké standardy svých výrobků. Naše hnojiva poskytují nejlepší ekologickou rovnováhu: nízké výpary amoniaku a omezená uhlíková stopa ve srovnání s močovinovým typem hnojiv. Kromě toho jsou vyráběna v evropských závodech, které splňují nejpřísnější technické normy, zejména pokud jde o spotřebu energie. Během celého životního cyklu naše hnojiva poskytují lepší environmentální výkonnost. Na pozadí globalizovaných trhů nabízí získávání vstupů od evropského výrobce větší bezpečnost; místní dodavatel je zárukou spolehlivosti a špičkové kvality služeb.