... ve správném čase

Pro účinnou výživu rostlin musí být živiny k dispozici ve správný čas. To znamená potřebu živin v rozpustné formě, aby bylo možné uspokojit výživu rostliny ve správný čas. Jinými slovy, živiny musí být poskytnuty vždy, kdykoliv je rostlina potřebuje! Sladění aplikace hnojiva s potřebami rostlin je klíčovým faktorem úspěšnosti zvýšení účinnosti hnojiva.
ROZDĚLENÍ APLIKACE DUSÍKU
Sladění dostupnosti dusíku přesně podle aktuálních potřeb rostlin a skutečné dodávky živin do půdy maximalizuje výnos, minimalizuje vliv na životní prostředí a optimalizuje zisk. Rozdělení aplikace je nejlepší zemědělská praxe ve většině podmínek. Hnojiva, která nabízejí předvídatelné uvolňování dusíku, aby byl k dispozici rostlinám, jako máme v našem portfoliu, jsou nejvhodnější pro rozdělenou aplikaci. Společnost Borealis L.A.T je navíc zapojena do rozšiřování nástroje N-Pilot® pro řízení dusíku, který pomáhá zemědělci měřit potřeby dusíku rostlin, aby mohl odpovídajícím způsobem přizpůsobit aplikace dusíkových hnojiv a použít je, když je plodiny potřebují. Hnojiva na bázi dusičnanů a nástroj pro řízení N-Pilot® jsou naše řešení pro váš úspěch.
... ve správném čase related desktop image ... ve správném čase related tablet image ... ve správném čase related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
APLIKACE NA ZAČÁTKU JARA
Aplikace hnojiva během doby spotřeby je vyžadována pro vysoký absorpční koeficient. To platí zejména pro fosforečná hnojiva. Aby se eliminovalo riziko retrogradace fosfátů (insolubilizace) nebo vyluhování (dusičnany, sírany a draslík), je zásadně důležité, aby byly živiny aplikovány právě tehdy, když jsou potřeba. V období opětovného růstu na konci zimy, po dlouhém období studeného a vlhkého počasí, je dostupnost živin v půdě nejnižší, zatímco potřeby jsou nejvyšší. Přidání hnojiva je zásadní, protože půda může poskytnout jen tolik: organická hmota není mineralizována před dosažením určité teploty. Dále je zásobování z půdy v průběhu období růstu nedostatečné. Během prodlužovacího růstu si pšenice vezme až 1 kg P2O5 na hektar za den a více než 1,5 kg N/ha/den! Hnojení na začátku jara hnojivem NPK + S optimalizuje náklady na rozmetávání, zatímco vysoká kvalita produktu optimalizuje samotné rozmetávání. Rozmetávání hnojiva NPK na začátku období růstu umožňuje rychlý vegetativní vývoj, což zaručuje dlouhodobý výnos a kvalitu. Aplikace NPK na jaře také pomáhá chránit úrodnost půdy.
MAXIMALIZACE ÚČINKU POSLEDNÍ APLIKACE DUSÍKU
V květnu a červnu, při poslední aplikaci dusíku na konci prodlužovacího růstu, zemědělské a povětrnostní podmínky ne vždy umožňují nejlépe využít aplikaci hnojiva. Riziko výparů se zvyšuje, když jsou srážky nedostatečné, pod 10 mm, během tří dnů po rozmetání. Nitrátová forma není citlivá na ztráty z výparů amoniaku a je jednodušší pro přímé přijetí. Ledek amonný je bohatý na nitrátový dusík, což jej činí druhem hnojiva, který má být upřednostňován zejména pro poslední aplikaci. To je potvrzeno mnoha zemědělskými studiemi: o 0,3 bodu více bílkovin s dusičnanem amonným v porovnání s močovinou, dlouhodobá studie (zdroj ADA/UNIFA) s rotací řepka/pšenice/ječmen, v průměru o 0,5 % více proteinů s dusičnanem amonným ve srovnání s roztokem dusíku, studie DEFRA v letech 2003 až 2005 ve Spojeném království.