… na správném místě

FYZIKÁLNÍ KVALITA PRO PŘESNÉ ROZMETÁNÍ
Fyzikální vlastnosti granulovaných hnojiv mají významný vliv na kvalitu aplikace tím, že ovlivňují chování granulí v rozmetadle a během jeho cesty vzduchem. Tyto vlastnosti musí být zachovány a neměly být měněny během skladování. Stejnoměrnost a přesnost rozmetání závisí přímo na kvalitě hnojiva… tím spíše s rozhozovými rozmetadly a širokými pracovními šířkami: hnojivo musí mít dobře známé a konzistentní fyzikální vlastnosti. Společnost Borealis L.A.T se obzvláště věnuje jakosti svých výrobků.

Rozmetávání částic sestává z několika fází, které zahrnují velké množství parametrů:

  1. sestup hnojiva do násypky
  2. zachycování hnojiva pomocí lopatek
  3. zrychlení množství hnojiva podél lopatky
  4. vyhození hnojiva pod daným úhlem a s danou rychlostí
  5. balistický let granulí hnojiva
… na správném místě related desktop image … na správném místě related tablet image … na správném místě related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
V každém z těchto pěti procesů hrají důležitou roli fyzikální vlastnosti hnojiva. Při výběru dusíkových hnojiv L.A.T máte záruku vynikající a konzistentní fyzikální jakosti!
Fyzikální kritéria
Fyzikální kritéria
Přesnost rozmetání
Přesnost rozmetání
Vše v jednom
Vše v jednom
Seřízení rozmetadla
Seřízení rozmetadla
FYZIKÁLNÍ KRITÉRIA
Všechny fyzikální vlastnosti granulovaných hnojiv z Borealis L.A.T jsou optimalizovány tak, aby byly chráněny během skladování a umožnily přesné a rovnoměrné rozmetání. Kombinace vlastností Pojem fyzikální jakost, zahrnuje mnoho fyzikálních vlastností, které mají vliv na rozmetání: hustota, kulovitost, tvrdost, střední průměr, rozložení zrnitosti, prašnost, odolnost vůči absorpci vlhkosti. To znamená, že fyzikální jakost je základním požadavkem! Výběr granulovaných hnojiv Borealis L.A.T zaručuje vysokou fyzikální jakost.
Seřízení rozmetadla related desktop image Seřízení rozmetadla related tablet image Seřízení rozmetadla related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
PŘESNOST ROZMETÁNÍ
Pravidelnost rozmetávání se týká použití stejného množství hnojiva na všech místech na poli. Jednotná distribuce závisí na rovnoměrném výstupu hnojiva z kotouče a překrývání mezi dvěma průchody (tam a zpět) rozdělovacího stroje. Dobrý profil rozmetávání K testování pravidelnosti rozmetávání hnojiva se měří aktuální dávka hnojiva rozmetaná přes měřenou vzdálenost vrhání a vykreslí se křivka rozmetacího profilu. Pravidelnost rozmetávání se měří s variačním koeficientem (CV), který kvantifikuje průměrnou odchylku aplikovaných dávek ve vztahu k průměrné dávce a udává se jako procentní podíl. 

 CV, jak je definován v normě EN 13739, je poměr mezi směrodatnou odchylkou a průměrnou celkovou distribucí. Čím nižší je CV, tím lepší je distribuce. Kvalita distribuce se běžně vyjadřuje následovně:


  • 0 % < CV < 10 % dobrá
  • 10 % < CV < 15 % střední
  • CV > 15 % špatná


Přesné rozmetání pevného hnojiva (CV < 10 %) znamená, že více než 90 % granulí přistálo na správném místě! Při použití 100 kg dusíku na hektar tato přesnost představuje 1 gram dusíku na metr čtvereční k hnojení! Taková přesnost je k dispozici pouze s vysoce kvalitními homogenními hnojivy, jako jsou například ty od společnosti Borealis L.A.T.

Seřízení rozmetadla related desktop image Seřízení rozmetadla related tablet image Seřízení rozmetadla related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
ŠPATNÉ ROZMETÁVÁNÍ MÁ VELMI NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY
Nepřesné rozmetávání může mít vážné důsledky. Často se to projevuje vizuálním jevem „pruhů“ nebo „vln“, tento úkaz je viditelný při chybách rozmetání větší než 30 %. Nerovnoměrná a nepřesná distribuce hnojiva vede k nedostatku výživy v rostlinách, a tím ke ztrátě výnosu a obsahu bílkovin a také k riziku ztráty dusíku do životního prostředí při předávkování hnojivem.
VYSOKÁ FYZIKÁLNÍ JAKOST NPK+S
Vysoká fyzikální jakost je také nezbytná pro složená granulovaná hnojiva. Složené granulované preparáty NPK + S od společnosti Borealis L.A.T nabízí kombinaci živin v každé granuli pro vyváženou výživu. Kompletní složení pokrývá všechny výživové potřeby hlavních plodin po celý vegetační cyklus.
Na rozdíl od míchaných/směsných hnojiv se komplexní hnojiva během různých provozních operací nerozdělují. Rozdělení vede k nerovnoměrnému rozmetávání a rozdílům ve výživě. Rozdíl může činit +/- 30 až 40 % odchylky ve směsích s granulovaným zhutněným hnojivem. Nepravidelné rozmetávání vykazuje střídavé světlé a tmavé pásy, které vedou k odchylkám ve výnosu.
SEŘÍZENÍ ROZMETADLA
Aby bylo zajištěno přesné rozmetávání, a tím rovnoměrná distribuce pro efektivní výživu, je důležité rozmetadlo správně seřídit. Sortiment hnojiv od společnosti Borealis L.A.T je zmiňován u nejnovějších strojů od nejvýznamnějších výrobců. K dispozici jsou také informace o místě výroby příslušného hnojiva. Na základě informací uvedených na obalech (před číslem šarže) v databázích výrobce je místo výroby stanovena takto: „GP“ pro Borealis Grandpuits „GQ“ pro Borealis Grand-Quevilly „OTT“ pro Borealis Ottmarsheim „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz“ pro Borealis Linz Všimněte si, že místo výrobního závodu je také uvedena na dokumentech, které doprovázejí produkt.