Pečlivě si zkontrolujte odesilatele

Podvodníci rozesílají klamné e-maily a pokoušejí se získat neoprávněný přístup k informacím

Cílem této informace je upozornit vás na potenciální pokusy podvodníků o manipulaci s informacemi za účelem prospěchu z finančních transakcí. E-mailová komunikace korespondenčních stran je napodobována s cílem přístupu ke platebním informacím.

Vždy pečlivě zkontrolujte správné znění domény v adrese odesílatele. Podvodníci používají velmi sofistikované způsoby falšování adres. Jediná pravá adresa společnosti Borealis je: @borealisgroup.com a @lat-news.com (pouze pro informační zpravodaje).


Chcete-li zabránit způsobení škody podvodnými e-maily, dodržujte prosím následující doporučené postupy:

  • Než odpovíte na e-mailové žádosti, ověřte totožnost odesílatele.
  • Nestahujte ani neotevírejte přílohy ani neklikejte na odkazy v e-mailech, u kterých si nejste jisti, zda jsou pravé a máte podezření, že mohou být podvodné.
  • Neodpovídejte na textové zprávy nebo e-maily vyžadující citlivé osobní údaje, pokud nemůžete ověřit, že jsou od společnosti Borealis.
  • Neposkytujte žádné soukromé informace.
  • Pokud obdržíte podezřelý e-mail, měli byste zablokovat odesílatele a odstranit e-mail, abyste zastavili další pokusy o podvod.
  • O jakýchkoli pokusech o podvod se poraďte se svým IT oddělením.


Společnost Borealis bere bezpečnost informací velmi vážně a žádá vás, abyste byli ostražití a tak předcházeli podvodům.


V případě, že obdržíte podezřelé e-maily z falešné domény podobné adrese společnosti Borealis, neprodleně informujte kontaktní osobu společnosti Borealis.