CO SE ZMĚNÍ PRO HNOJIVA BOREALIS L.A.T

Rádi bychom zdůraznili, že všechny naše produkty zůstávají nezměněny ve svých komponentách a složení, nedochází k žádné „skutečné“ změně jako takové.


Některé obsahy živin však mohou nebo musí být aktualizovány, neboť nové nařízení předpokládá různá deklarování, například. obsah CaO, který může být uveden pro NAC 27 N, nebo deklarování celkové rozpustnosti obsahu SO3 nebo Mg ve vodě.Změny nejlépe vysvětlí jeden příklad, který ukazuje rozdíly na příbalovém letáku našeho produktu COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn .


Co se zde změnilo, je popis produktu – namísto EC Fertilizer, logo CE označuje shodu s FPR a je naznačena kategorie funkce produktu (PFC), což je v tomto případě PFC 1 (C) (I) (a) (II). Nově označeno je složení, krátký návod k použití a typové číslo.

 CO SE ZMĚNÍ PRO HNOJIVA BOREALIS L.A.T related desktop image  CO SE ZMĚNÍ PRO HNOJIVA BOREALIS L.A.T related tablet image  CO SE ZMĚNÍ PRO HNOJIVA BOREALIS L.A.T related mobile image
Příklad, který ukazuje rozdíly na příbalovém letáku našeho produktu COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow