Nařízení o prekurzorech výbušnin (EU) 2019/1148

1. února 2021 nabylo účinnost upravené znění evropského nařízení týkajícího se marketingu a používání prekurzorů výbušnin (nařízení EPR (EU) 2019/1148). V souladu s těmito právními předpisy by se s vámi společnost Borealis chtěla podělit o kroky, které je potřebné vykonat, aby byl zaručený hladký přechod vašich objednávek.


Nařízení EPR specifikuje různé způsoby práce s materiály uvedenými v přílohy I nebo v příloze II.

Seznam příslušných materiálů EPR Borealis týkajících se přílohy I podle zemí naleznete zde:


Annex I products Czech Republic.pdf


Ověření při prodeji

Požadavek nařízení o EPR spočívá v tom, že všichni zákazníci, kteří kupují materiály EPR z přílohy I, musí vyplnit ověřovací otázku. Borealis proto požaduje, že všichni jejich zákazníci musí vyplnit a vrátit dotazník uvedený v příloze IV. Ten zahrnuje informace o:


  • statusu profesionálního uživatele nebo hospodářského subjektu
  • zamýšleném použití našich materiálů EPR
  • autorizovaných nákupčích - objednavatelů, včetně dokladu totožnosti jednotlivce
  • podpis


Vyplněný dotazník musí být vrácený na adresu implementation.EPlegislation@borealisgroup.com   

spolu s:

  • naskenovanou kopií dokladu totožnosti (obě strany) pro všechny jmenované a registrované nákupčí – objednavatele.

(Akceptované identifikační dokumenty jsou občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz.)


Nařízení EPR vyžaduje, že tento proces se musí opakovat každých 12 měsíců. Roční aktualizace bude záviset od data podpisu uvedeného na vašem aktuálním dotazníku. Předvyplněný dotazník, včetně produktového portfolia společnosti Borealis pro vaši zemi, je k dispozici po kliknutí na tento link.


Annex IV CZ Fertilizers.pdf

Annex IV CZ Technical Nitrogen.pdf


Všechna poskytnutá dokumentace bude bezpečně uložena v souladu s požadavky a povinnostmi GDPR. Identifikační dokumenty budou bezpečně uložené 18 měsíců.


Jakékoli vydané licence pro specifické materiály (např. kyselina dusičná), jsou také uloženy podle těchto pravidel.

Ověření při dodání

Aby bylo zajištěno, že naše materiály EPR budou doručené na adresu uvedenou na dodacím dokumentu, vyžaduje Borealis uvedení celého jméno a podpisu osoby, která přijímá materiály EPR, na dodacím dokumentu.


Po naložení materiálu EPR v našich závodech, nebo skladech, již nedokážeme zrealizovat žádné změny v dodací adrese.

Podezřivé transakce, krádež nebo zmizení

Ve společnosti Borealis se všichni naši zaměstnanci zúčastňují povinného školení o podezřivých transakcích, krádežích nebo zmizení materiálů EPR, stejně jako procesu kontaktování příslušných národních orgánů do 24 hodin od zjištění.


V případě, že musíte provést prohlášení národním orgánům, týkající se vyšetřování, které jste začali v souvislosti s podezřivými transakcemi, krádeží nebo zmizením EPR materiálů Borealis, prosíme vás, abyste je informovali okamžitě.


Seznam orgánů je přístupný na: National contact points.