Globální den hnojiv

Společnost Borealis L.A.T podporuje každoroční globální den hnojiv, který připomíná výročí patentu Fritze Habera a Carla Bosche na „syntézu amoniaku“ objevenou v roce 1908. Dnes je známá jako „Haber-Boschův proces“, který je hlavním průmyslovým procesem výroby amoniaku. Globální den hnojiv je slaven na 13. října každého roku. Hlavním cílem akce je vzdělávat lidi po celém světě o výhodách a udržitelném využívání hnojiv, ale také podporovat zemědělský výzkum a inovace v celosvětovém měřítku. Každý rok organizujeme různé interní a externí aktivity. Například v roce 2017 jsme v Bulharsku vysázeli stromy vedle naší kanceláře a skladů a organizovali prezentace pro naše zaměstnance v jiných lokalitách.


Další informace o globálním dni hnojiv naleznete na webové stránce.


Těšíme se, že s vámi oslavíme globální den hnojiv 13. října!