Etika

Náš závazek k podnikání podle vysokých etických standardů je pevně zakořeněný v základních hodnotách společnosti: odpovědnost, respekt, překonávání a hbitost™ – které řídí všechny naše akce.

Očekává se od všech zaměstnanců:


  • Být odpovědní za své jednání a za dodržování nejvyšších standardů etického chování za všech okolností.
  • Respektovat důležitost dodržování etických zásad, lidských práv a rozmanitosti v rámci společnosti, mezi našimi obchodními partnery a všemi komunitami, ve kterých působíme.
  • Překonávat to, co stanoví zákony a předpisy, aby bylo dosaženo ještě vyšších standardů podnikatelského chování.
  • Využít ducha hbitosti™ k chopení se příležitostí při dosahování dokonalosti v obchodním chování.


Náš závazek k etice přesahuje naše vlastní zaměstnance. Zprostředkovatelé, dodavatelé, smluvní partneři a distributoři jsou povinni dodržovat vysoké etické zásady, které jsou popsány v zásadách etiky společnosti Borealis a tvoří nedílnou součást našich smluv se třetími stranami. Zásady etiky společnosti Borealis pokrývají širokou škálu témat, včetně standardů lidských práv, jak řešit konflikty zájmů, jak se vyhnout úplatkářství a obecné zásady toho, jak společnost soutěží. Pokyny jsou k dispozici v různých jazycích a lze je stáhnout. Více informace o etice naleznete na naší firemní webové stránce.

Etika related desktop image Etika related tablet image Etika related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow