Hledám

hnojivo

obsahující

prvek

Na výživu

plodiny

Hledat

Etika

Náš závazek k podnikání podle vysokých etických standardů je pevně zakořeněný v základních hodnotách společnosti: odpovědnost, respekt, překonávání a hbitost™ – které řídí všechny naše akce.

Očekává se od všech zaměstnanců:


  • Být odpovědní za své jednání a za dodržování nejvyšších standardů etického chování za všech okolností.
  • Respektovat důležitost dodržování etických zásad, lidských práv a rozmanitosti v rámci společnosti, mezi našimi obchodními partnery a všemi komunitami, ve kterých působíme.
  • Překonávat to, co stanoví zákony a předpisy, aby bylo dosaženo ještě vyšších standardů podnikatelského chování.
  • Využít ducha hbitosti™ k chopení se příležitostí při dosahování dokonalosti v obchodním chování.


Náš závazek k etice přesahuje naše vlastní zaměstnance. Zprostředkovatelé, dodavatelé, smluvní partneři a distributoři jsou povinni dodržovat vysoké etické zásady, které jsou popsány v zásadách etiky společnosti Borealis a tvoří nedílnou součást našich smluv se třetími stranami. Zásady etiky společnosti Borealis pokrývají širokou škálu témat, včetně standardů lidských práv, jak řešit konflikty zájmů, jak se vyhnout úplatkářství a obecné zásady toho, jak společnost soutěží. Pokyny jsou k dispozici v různých jazycích a lze je stáhnout. Více informace o etice naleznete na naší firemní webové stránce.