Společnost

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Společnost Borealis L.A.T je členem skupiny Borealis. Závody na výrobu hnojiv jsou umístěny v srdci důležitých zemědělských regionů v Rakousku, Francii, Nizozemí a Belgii. Společnost dodává přibližně čtyři miliony tun hnojiv prostřednictvím distribuční sítě Borealis L.A.T v Evropě, od Atlantského oceánu až po Černé moře. S více než 60 sklady a skladovou kapacitou více než 700 tisíc tun zůstává společnost Borealis L.A.T poblíž zemědělců a prodejců v celé Evropě. Nabízíme široký sortiment výrobků pro výživu plodin zahrnující dusíkatá hnojiva, hnojiva obsahující NPK a speciální hnojiva s různými složkami primárních a sekundárních živin a oligoprvky. Kromě našeho portfolia výživy plodin poskytujeme také environmentální řešení v oblasti technického dusíku.


Společnost Borealis L.A.T má pro nadcházející roky jasnou ambici a strategii další expanze a růstu. Silně investujeme do svých zařízení a aktiv, abychom maximalizovali jejich provozuschopnost, energetickou účinnost a environmentální výkonnost. Podobná snaha je věnována rozšíření portfolia produktů a služeb a také přítomnosti na trhu. Učiňte ze společnosti Borealis L.A.T svého partnera v globálním prostředí!

Společnost related desktop image Společnost related tablet image Společnost related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow