Vynikající úroveň techniky v Linci

Borealis Agrolinz Melamine GmbH, dceřiné společnosti Borealis L.A.T se i při mírně se zvyšující výrobě v letech 1990 až 2010 podařilo snížit emise skleníkových plynů až o 60%. Energetická efektivita se v letech 2001 až 2010 zvýšila o téměř 20%.

Na základě mezinárodních závazků na ochranu klimatu musí Rakousko snížit emise skleníkových plynu v době do 1990 do 2008 popř. 2012 o 13%. Rakouská strategie ochrany ovzduší, kterou v roce 2002 schválila rada ministrů, definuje cíle v jednotlivých sektorech a opatření na snížení emisí. Od rakouského průmyslu se očekává, že i přes nárůst průmyslové výroby ušetří více než 1,0 mil. tun emisí skleníkových plynů, a to na základě hodnoty z roku 1990. Na energeticky náročné provozy byl od roku 2005 v rámci EU zaveden obchod s emisními povolenkami.  Tyto podniky buď musejí investovat do opatřeních na ochranu klimatu nebo dokupovat emisní povolenky.

Oxid dusný se používá v potravinářském průmyslu, například jako kypřicí prostředek pro šlehačku a v medicíně. Při přímém působení oxid dusný není pro člověka nebezpečný. Oxid dusný je však také skleníkový plyn, který má 310krát silnější účinek než CO2.

Investice do ochrany klimatu

Hlavní odpovědnost nesly v tomto ohledu investice v oblasti produkce kyseliny dusičné.  Během její výroby dochází k tvorbě oxidu dusného, který je nežádoucím vedlejším produktem při oxidaci. V roce 2003 instalovala firma Borealis Agrolinz Melamine GmbH v jedné své technologické lince technologii firmy Uhde, která byla první technologií na výrobu kyseliny dusičné tohoto druhu. Tato technologie vedla ke snížení emisí oxidu dusného o 99% a dále pak ke snížení emisí NOx z 90 ppm téměř na nulu. V roce 2009 byla technologie tohoto typu  instalována rovněž na druhé výrobní lince na výrobu kyseliny dusičné. Toto opatření vedlo ke snížení emisí v tomto provozu o 98%.

Tyto projekty byly odstartovány dobrovolně a představují nový standard v ochraně ovzduší proti znečištění v zařízeních na výrobu kyseliny dusičné. Tyto snahy byly vyznamenány Cenou za ochranu životního prostředí města Linec „Linzer IRIS 2009".

Toto představuje velký pokrok v ochraně životního prostředí.