Trvale udržitelný rozvoj

Koncepce trvale udržitelného rozvoje popisuje využívání obnovitelných zdrojů jako udržení systému jako takového a jeho podstatných vlastností. Dnes se tento pojem používá i ve vztahu k produktům, firmám, národnímu hospodářství i samotné společnosti. Ekonomie, ekologie a sociální politika by měly zachovávat princip vyváženosti.

Výzvou pro budoucnost je trvale udržitelná produkce potravin pro světové obyvatelstvo při současné ochraně životního prostředí. Zemědělství ovlivňuje veškeré sféry našeho života: vzduch, vodu, půdu, flóru a faunu. Specifikum odpovědnosti výrobce minerálních hnojiv nespočívá jen v působení ekologických vlivů při jejich výrobě, ale i použití.  Jak přispívají minerální hnojiva k trvale udržitelnému rozvoji? Podrobná reakce se neomezuje pouze na konkrétní orné plochy, nýbrž i ovlivňuje výnos na tunu pšenice, kukuřice a řepky. Poloviční výnos  pak v konečném důsledku znamená, že se musí z už tak omezených zdrojů orné půdy  obdělat o jeden hektar navíc.

Ochrana klimatu a zajištění výživy

48% světového obyvatelstva dnes využívá minerálních hnojiv. Do roku 2030 pak stoupne světová spotřeba potravin o dalších 50%. Protože kapacity ploch orné půdy jsou omezené, bude možno pokrýt tuto rostoucí spotřebu pouze intenzivním a zároveň i trvale udržitelným způsobem výroby. Cílem firmy Borealis L.A.T je podpora čistě vyráběné rostlinné produkce ve spojení s vysokými výnosy. Produkce hnojiv v Linci tak již dnes stanovila měřítka pro budoucnost ekologické produkce dusíkatých hnojiv s podílem dusičnanů, která je šetrná k životnímu prostředí a zároveň i spotřebovává méně energie z fosilních paliv, což přispívá k tomu, že naše hnojiva po sobě zanechávají nejmenší „ekologickou stopu“. Tento „low carbon footprint-Standard“ byl již v roce 2009 vyznamenán cenou životního prostředí „IRIS" země Horního Rakouska.

N-Tester 

Náš závazek praxi zemědělské výroby nás zavazuje k podpoře intenzivního využívání nejmodernějších metod a přístrojů sloužících přesnému stanovení spotřeby dusíku v zemědělské produkci. N-Tester a databanka „N-Ratgeber" /Rádce v otázkách dusíku/, které jsou založené na měřeních prováděných pomocí N-Testeru, představuje cennou pomoc našim zákazníkům při plánování hnojiv.

Polní pokusy a poradenský servis

Naše četné kontakty se zákazníky podporují správnou aplikaci produktů. Polní pokusy, polní dny, zemědělské odborné veletrhy, ale i 200 zimních akcí pořádaných přímo u zemědělců, svědčí o angažovaném působení firmy Borealis L.A.T v oblasti trvale udržitelného rozvoje. V roce 2011 jsme v Linci oslavili 70leté jubileum!  A to je jen začátek!