IMPRESSUM

Všeobecné informace

Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Straße 25
A-4021 Linz/Rakousko
Telefon, Fax: +43 (0) 732 6915-DW
E-mail: lat.cz@borealisgroup.com
Webové stránka: http://www.borealis-lat.com
Zapsaná u Obchodního soudu v Linci pod č. FN 257746 p
DIČ: ATU 61391247
Živnostenské oprávnění: Obchodní živnost
Jednatel: Ing. Mag. Ernst Buchner
Zveřejnění podle zákona o médiích č. 24: Vydavatel a autor: Borealis L.A.T GmbH. 

Koncepce, realizace

XORTEX eBusiness GmbH

Právní výklad / Disclaimer (vzdání se práva)

Firma Borealis L.A.T GmbH podnikla veškerá opatření, aby zajistila správnost a úplnost informací zveřejňovaných na této webové stránce v době, kdy byly tyto poskytnuty. I přesto může docházet k neúmyslným a náhodným chybám, za které se omlouváme.

Firma Borealis L.A.T nečiní žádné přísliby a nepřebírá záruky za informace zveřejněné na této webové stránce, na které je odkazováno formou hyperlinku nebo za jiné obsahy, které přímo nebo nepřímo využívá webová stránka firmy Borealis L.A.T. Borealis L.A.T si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny nebo doplňky poskytovaných informací. Borealis L.A.T odmítá veškerou odpovědnost za nesprávné nebo chybějící informace zveřejněné na webové stránce Borealis L.A.T a proto je za veškerá rozhodnutí, která jsou založena na informacích z této webové stránky výhradně odpovědný uživatel. Borealis L.A.T odmítá veškerou odpovědnost za bezprostřední a konkrétní škody, škody následné nebo jiné škody takového druhu, ke kterým by mohlo dojít, ať už z jakéhokoliv důvodu, v souvislosti s nepřímým nebo přímým použitím informací, zveřejněných na webové stránce Borealis L.A.T.

Pokud není uvedeno jinak, vyhrazuje si firma Borealis L.A.T autorská práva na všechny dokumenty a materiály používané na webové stránce a neposkytuje třetím osobám žádná oprávnění nebo jiná práva (např. vlastnická, průmyslová práva nebo autorská práva). Rozmnožování těchto dokumentů je dovoleno pouze pro osobní potřebu a informaci a je výslovně zakázán jakýkoliv jiný způsob rozmnožování nebo jiný způsob použití. Je výslovně zakázáno používat označení (např. značky, loga) nezávisle na existenci symbolu. Veškeré shora uvedené úpravy se vztahují i na software, který by mohl být přímo nebo nepřímo vyvolán nebo použit z webové stránky Borealis L.A.T. Pokud jsou pomocí hyperlinků zpřístupňovány softwary třetích osob, platí úprava tohoto poskytovatele a je nutno dodržovat jeho práva.

Každý uživatel webové stránky firmy Borealis L.A.T, který poskytnul informace firměBorealis L.A.T, tímto dává firmě Borealis L.A.T neomezená práva ve vztahu k těmto informacím a Borealis L.A.T je může jakýmkoliv způsobem využívat. Informace, které uživatel poskytne, nepodléhají utajení. Osobní údaje uživatele podléhají zákonu o ochraně osobních údajů z roku 2000 a firma Borealis L.A.T je použije pouze v takovém rozsahu, který je bezpodmínečně nutný pro péči o zákazníka nebo péči o zákaznickou databázi.

Informace o cookies


Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor určený k zaznamenávání zjištěných informací.

 

Jaké se používají druhy souborů cookies?

Relační soubory cookies jsou soubory, které se vždy aktivují během každé samostatné relace prohlížeče. Umožňují uživateli navigaci mezi jednotlivými stránkami daného webu. Tyto soubory cookies zaznamenávají informace o tom, které místo dané stránky uživatel prohlíží.

 

Funkčnost a výkon

Permanentní soubory cookies zvyšují funkčnost dané stránky tím, že anonymně sledují chování uživatele. Zvyšují rychlost navigace uživatele na daném webu, například rychlost zadávání hledaných výrazů. Tyto typy souborů cookies jsou také vyžadovány pro komunikace s Facebookem, Twitterem a ostatními sociálními sítěmi.

 

Společnost Borealis L.A.T využívá údaje shromážděné soubory cookies o svých webových stránkách:

  • K zajištění požadovaných informací a služeb v nejvyšší možné kvalitě
  • K tomu, aby uživatelé mohli prohlížet její webové stránky podle svých preferencí
  • Ke zjišťování informací a sdělení týkajících se webových stránek společnosti
  • K lepšímu porozumění Vašich potřeb a zájmů, podle kterých poté společnost optimalizuje svůj web a nabídku služeb.