Mikroživiny

Bór

Bór se přímo podílí na vývoji a růstu nových buněk. Jeho nejznámější rolí je účinek na plodnost rostliny. Je pro mnoho rostlin kritickým prvkem.

Měď

Měď je složkou enzymů a jako katalyzátor ovlivňuje metabolismus uhlovodanů a dusíku. Podporuje obzvláště plodiny nesoucí klasy.

Železo

Železo podporuje syntézu chlorofylu a je složkou některých enzymů. Zastává mnoho funkcí, například zprostředkovává přenos energie. Riziko jeho nedostatku je velmi vysoké u půd s vysokým pH.

Mangan

Mangan je katalyzátor syntézy chlorofylu a podporuje dynamické působení dusíku v rostlinách. Tento prvek je v rostlinách méně mobilní a jeho nedostatek se projevuje nejprve na mladých listech.

Molybden

Molybden podporuje příjem dusíku a fosforu kořeny. Jeho přítomnost je také důležitá při symbiotické fixaci dusíku u luštěnin. Kyselé půdy mohou způsobit nedostatek molybdenu.

Zinek

Zinek je aktivátorem nejrůznějších enzymů a má přímý účinek na tvorbu chlorofylu, regulaci růstu a syntézu proteinů. V případě nedostatku může dojít k mozaikové chloróze u nových listů.