Role prvků

Celkem máme 12 prvků; jsou potřeba pro růst a reprodukci rostliny. Všechny tyto prvky hrají důležitou roli jako živiny. Potřebná množství každého prvku závisí na rostlině a daném prvku. Každý z nich však hraje jinak důležitou roli a vyžaduje stejnou pozornost. Na základě požadovaného množství (vysoké, střední a nízké) jsou definovány 3 kategorie prvků: