Zkušenosti z praxe – poučení pro budoucnost

Ve spolupráci s aktivními zemědělskými podniky provádíme průběžně pokusy ohledně různých strategií hnojení. Na jedné straně abychom nalezli rychlou odpověď na měnící se rámcové podmínky v rostlinné výrobě, na straně druhé, abychom mohli poskytnout široký záběr pro doporučení pro hnojení nejrůznějších kultur.

Mnoho zemědělců celé roky provádí ještě další nejrůznější pokusy hnojení, aby si vytvořili vlastní optimální strategie hnojení produkty LINZER AGRO TRADE. Těšíme se, že Vám zde můžeme prezentovat několik zkušeností z naší praxe.

Těšíme se, že Vám zde můžeme prezentovat několik zkušeností z naší praxe (viz Doporučení).