Co je to „N-Tester"?

„N-Tester“ je optický měřicí přístroj sloužící pro nepřímé stanovení obsahu chlorofylu v rostlinách. Podle těchto údajů je možno vydávat individuální doporučení pro hnojení ozimů.

„Ptej se rostliny, ne půdy“

Spotřeba dusíku není u jedné kultury nikdy konstantní a může rok od roku, ale i v průběhu jednoho roku značně kolísat. Pouze rozdělení dusíkatých hnojiv do 3-4 dávek umožňuje okamžitě i v rámci každého roku přizpůsobit hnojení dusíkem skutečným potřebám rostlin. Ale jaké množství je vlastně „optimální“?
Veškeré dosavadní metody půdních rozborů, které slouží pro předpověď optimální potřeby hnojení dusíkem se ukázaly jako zdlouhavé, nákladné nebo málo spolehlivé. Změna systému z principu „Ptej se půdy“, na systém „Ptej se rostliny“ přispěla významnou měrou jak ke snížení nákladů, tak i ke zlepšení přesnosti.

Měření pomocí N-testeru Vám přináší rychle a spolehlivě cenné informace o aktuálním stavu výživy Vašich rostlin. Z tohoto měření lze spolehlivě odvodit optimální potřebu hnojení dusíkatými hnojivy u obilí v době sloupkování a metání.

Další informace o „N-Testeru“ získáte  zde.