Hnojení slunečnice – jakou strategii zvolit?

Slunečnice umí díky svému rozvětvenému kořenovému systému i při nízkém hnojení dobře zužitkovat živiny z půdy.
Viktor Lehner

Viktor Lehner v rámci pokusů prověřoval optimální strategii hnojení

Slunečnice je lupič živin. Malé množství hnojiv má za následek vysoký úbytek živin. V zemědělském podniku Lehner ve Velm-Götzendorfu byly při polním pokusu nastoleny úvahy k optimálnímu hnojení slunečnice.

Slunečnice je na rozdíl od řepky relativně nenáročná a v péči o porost poměrně extenzivní kultura. Z důvodů dobrého vyzrání a menší náchylnosti k chorobám se pěstování slunečnice na olej omezuje výhradně na suché oblasti a tato olejnina zde pak představuje pro zemědělskou produkci zajímavou alternativu.

Hnojení dusíkem se slunečnice provádí spíše v menším množství, protože příliš vysoké dávky dusíku by mohly negativně ovlivnit stabilitu rostliny a zpožděním zrání zvýšit i riziko nemocí. Osvědčily se dávky v rozmezí mezi 40 kg N/ha na dobře zásobených až max. 80 kg N/ha na horších půdách. I když se hnojení slunečnice provádí relativně extenzivním způsobem, přijímá porost během vegetačního období poměrně velké množství živin, především draslo. Vedle dusíku musí pro dosažení optimálních výnosů obsahovat půda v oblasti kořenového systému i dostatečné množství základních živin.

Úbytek živin v kg/ha při výnosu 3,5 t/ha slunečnice:

N P2O5 K2O
Zrno 102 56 84
Zrno + sláma 196 113 399

Zemědělský podnik Viktora Lehnera ve Velm-Götzendorfu (Marchfeld) se intenzívně zabýval otázkami optimální strategie hnojení ke slunečnici a zkoumal účinek dodatečného hnojení PK ve srovnání s hnojením čistě dusíkem. Hnojení dusíkem probíhalo jednotnou dávkou 50 kg N/ha: na jedné straně NAC 27% N jako zdrojem čistého dusíku a na druhé straně pak produktem COMPLEXEM 14/10/20+4S. COMPLEX 14/10/20+4S se tedy na 50 kg N/ha přidalo ještě 35 kg P2O5 a 70 kg K2O/ha. Účinek Hnojení základními živinami se pak zřetelně odrazil na výnosu. Přidáním produktu COMPLEX 14/10/20+4S se i při celkové vysoké úrovni výnosů dosáhlo vyššího výnosu 200 kg/ha ve srovnání s hnojením pouze dusíkem.

 

Pokus s hnojením - zemědělský podnik Lehner: o 200 kg vyšší výnos přidáváním  COMPLEX 14/10/20+4S

Pan Lehner obhospodařuje 55 ha orné půdy. Pěstuje ozimou pšenici, ozimý ječmen, jarní je
men, cukrovou řepu, slunečnici a kukuřici. U kukuřice a slunečnice provádí  ředitel zemědělského podniku pokusy s odrůdami pro firmu „RAGT Saaten“. Vedle rostlinné výroby a chovu prasat mají Lehnerovi i 5 ha vinic a vlastní sklep. Tento zemědělský podnik používá průmyslová hnojiva  NAC 27 N a COMPLEX 20/8/8+3MgO+4S. Jejich odborná aplikace ve spojení se statkovým hnojivem z chovu prasat zajišťuje pro všechny tyto kultury po celou dobu přísun veškerých potřebných živin.