Hnojení pšenice: Množství nebo kvalita?

Etanolová pšenice i potravinářská pšenice: U obou kategorií jsou vyžadovány vysoké výnosy!

Rupert Voraberger v rámci pokusů prověřoval optimální strategii hnojení pšenice

Vedle tradiční produkce potravinářské pšenice v Rakousku neustále nabývá na významu i produkce etanolové pšenice. Oba směry vyžadují rozdílná kritéria kvality, což s sebou nese i různé způsoby péče o porosty. Hnojení dusíkem přitom hraje podstatnou roli.

V roce 2007 byl zaznamenán oproti minulým rokům značný nárůst cen pšenice. Faktorem tohoto růstu cen byl celosvětový nárůst poptávky po této komoditě, která již není využívána pouze jako surovina pro potravinářský průmysl a krmivo, ale i jako surovina pro energetické využití. Jen závod na výrobu etanolu v Pischelsdorfu potřebuje pro svou roční výrobu 450.000 tun pšenice, což odpovídá osevní ploše 80.000 hektarů.
Požadavky na etanolovou pšenici se značně liší od požadavků kladených na pšenici potravinářskou: při optimálním výnosu etanolu není vyžadován vysoký obsah bílkovin, ale škrobu. Vedle volby odpovídající odrůdy pak  k řízení kvality produkce přispívá velkou měrou i hnojení dusíkem.
Zemědělský podnik Ruperta Vorabergera v Gunskirchenu dělal pokusy s jednou odrůdou potravinářské pšenice, v rámci kterých rozděloval různým způsobem příslušné množství dusíku na tři dávky hnojení regenerační, produkční a kvalitativní, jejichž cílem bylo vyprodukovat vysoký obsah bílkovin u potravinářské pšenice a naopak nízký obsah bílkovin při současně vysokých výnosech pro pšenici etanolovou.

Průběh pokusu

Aby se u produkce etanolové pšenice zachoval nízký podíl bílkovin, neaplikuje se 3. dávka (kvalitativní hnojení). Pšenice se přihnojí v 1.dávce  60 N/ha a v 2 dávce se pak dalších 80 N/ha. Tato varianta byla aplikována ke dvěma odrůdám a liší se jen tím, že se jarní hnojení jednou provádí NP hnojivem  COMPLEX 24/14+3S+Cu+Zn a podruhé NPK hnojivem COMPLEX 14/10/20+4S. Cílem těchto pokusů bylo ověřit účinek hnojení draslem (85 kg K2O/ha při přihnojování 60 N/ha produktem COMPLEX 14/10/20+4S) ve srovnání bez  drasla (COMPLEX 24/14+3S+Cu+Zn). Pokud byla cílem potravinářská popř. těstárenská pšenice, byly dávky hnojení dusíkem rozděleny do těchto tří termínů v poměru 50/90/40 a 50/60/70. Právě za účelem vysokého obsahu bílkovin by na třetí dávku mělo být naplánováno dostatečné množství dusíku (cca 10 kg N na tunu výnosu). U obou těchto variant se přihnojovalo produktem COMPLEX 14/10/20+4S.

Pokus s hnojení pšenicí Zemědělský podnik Voraberger, 2007: Pro zajištění dostatečné kvality je nutno na 10 tun pšenice přidat více než 200 kg N/ha

Výsledky

I pokud zohledníme dlouhodobá sucha na jaře 2007, byla úroveň výnosů pro oba tyto druhy nadprůměrně vysoká; výnosy se pohybovaly na úrovni 10 tun pšenice/ha. Z důvodů vysokých výnosů však u pšenice potravinářské nebylo dosaženo uspokojivého obsahu bílkovin. I dávka 70 N/ha na začátku metání přinesla jen 11,8% bílkovin. Pro dosažení 14% požadovaných pro tuto kategorii by bylo nutné hnojení dusíkem v hodnotách vysoce přesahujících 200 kg N/ha!
Etanolová pšenice hnojená 140 kg N/ha vykázala téměř stejný výnos. Porosty, které v roce 2007 obdržely více dusíku na začátku vegetace, často vykazovaly vyšší výnos. Efekt přineslo i hnojení draslem přidáním 800 kg/ha COMPLEX 14/10/20+4S ve formě vyššího výnosu ve srovnání s hnojením NP. Draslo je hlavní živina, která reguluje vodní bilanci rostliny a v období sucha pomáhá rostlině hospodařit s vodou. Vliv na výnos zde byl jednoznačný.

Zemědělský podnik

Zemědělský podnik Voraberger se nezabývá chovem hospodářských zvířat. Hospodaří na 43 ha orné půdy a 10 ha lesa. Pěstuje se zde ozimý ječmen, ozimá pšenice, kukuřice na zrno, řepka a sojové boby. Pan Voraberger provádí ve firmě Saatbau Linz již 3 roky společné pokusy s LINZER AGRO TRADE. Tento zemědělský podnik klade velký důraz na optimální přísun živin. Těžké půdy přinášejí vysoké výnosy pouze tehdy, když je hnojením zajištěn dostatečný přísun živin. „Sortimentem LINZER AGRO TRADE může v závislosti na příslušné kultuře reagovat na všechny požadavky a tím docílit dobrých výnosů“, říká pan Voraberger.