Fosfát ke kukuřici: Méně je někdy více

Josef Schaffer v rámci pokusů prověřoval optimální strategii hnojení kukuřice

Oficiální poradenství v oblasti hnojiv vyžaduje v rostlinné výrobě stále důrazněji vyrovnanou bilanci fosforu. Dobrovolná účast na ekologických programech (opatření IP) silně omezuje povolené dávky hnojení dusíkem a vyžaduje tedy vyšší efektivitu a dobře upravené složení hnojiv. Na druhé straně podniky s intenzivním chovem prasat zajišťují u porostů s pěstováním kukuřice dostatečný přísun vysokého množství fosfátů ve formě hnojení kejdou, takže už často není potřeba přidávat  fosfor ve formě vysoce koncentrovaných průmyslových hnojiv. V zemědělském podniku Josefa Schaffera v Altenmarktu bei Fürstenfeld prováděl takovéto pokusy s hnojením kukuřice.

Stejné výnosy, množství fosforu, jehož dávka se řídí jeho úbytkem a podstatně nižší náklady na hnojení ve srovnání s DAP - to vše dělá produkt COMPLEX 18/25+2S+Zn atraktivním hnojivem pro kukuřici

Kolik fosfátu je třeba?

Ve srovnání s plošným hnojením přináší hnojení pod patu ke kukuřici především na těžkých a studených stanovištích výhodu ve formě vyššího výnosu. Upřednostňuje se při tom hnojivo NP, které umožňuje, aby se fosfát, který v půdě není mobilní, dostal přímo ke kořenům rostliny. 12 tun suché kukuřice odebere cca 90 kg P2O5/ha. Připočteme-li k tomu umělá hnojiva, často dochází při hnojení produktem DAP 18/46 pod patu k přísunu příliš velkého množství fosforu. To pak může mít za následek nedostatek zinku. Produkt COMPLEX 18/25+2S+Zn bohatý na fosfor pak má podstatně menší rozdíl v poměru NP.

Při pokusech v Bavorsku, Horním Rakousku a Štýrsku s produktem COMPLEX 18/25+2S+Zn  bez přihnojování kejdou byla ve srovnání s DAP zjištěna stejná účinnost,  která se projevovala i na výnosech, a to i přesto, že hnojivem COMPLEX 18/25+2S+Zn se do půdy dostalo o 70 kg/ha méně fosfátů. Při podstatně nižších nákladech na hnojení představuje COMPLEX 18/25+2S+Zn ekologickou variantu hnojení kukuřice, která se řídí potřebou rostliny.

Výsledek pokusu : Zemědělský podnik Schaffer (2005-2007): COMPLEX 24/14+3S+Cu+Zn se ideálně doplňuje s kejdou.

Doplněk k minerálnímu hnojivu COMPLEX 24/14+3S+Cu+Zn

Již 3 roky Josef Schaffer provádí pokusy s hnojením kukuřice v kombinaci s 20 m³/ha nezředěné prasečí kejdy před setím. Prováděla se srovnání hnojení pod patu produktem DAP 18/46 a COMPLEX 24/14+3S+Cu+Zn, jakož i plošné hnojení s hnojením pod patu. Výsledky ukázaly, že při podstatně vyrovnanější bilanci fosforu přihnojením 250 kg/ha COMPLEX 24/14+3S+Cu+Zn bylo dosaženo lepších výnosů než přidáním 200 kg/ha DAP. Vyrovnání zásoby dusíku proběhlo ve fázi 4 listů na 180 kg/ha N (včetně kejdy). Ve srovnání s hnojením pod patu vykázalo jednorázové plošné hnojení produktem COMPLEX 24/14+3S+Cu+Zn  před setím (rovněž v celkovém množství 180 N/ha včetně kejdy) za období posledních tří let stejné výnosy jako při hnojení pod patu.

Pan Schaffer obhospodařuje 69 ha orné půdy a 9 ha lesa.  Zhruba polovina plochy orné půdy připadá na kukuřici, na zbytku plochy pěstuje dýni olejnou, množení ozimů a sóju. Při pokusech s odrůdami kukuřice pro Saatbau Linz pan Schaffer klade velký důraz na vysoký výnos a optimální přísun živin. Velký význam pro mě mají rychle působící živiny, které jsou snadno rozpustné ve vodě. Stejnoměrné granule  hnojiv LINZER AGRO TRADE umožňují právě při hnojení pod patu přesné dávkování hnojiva.“