Poradenství v oblasti hnojiv

Vedle prodeje a odbytu hnojiv v celém řetězci tvorby hodnot poskytuje Borealis L.A.T i poradenství pro konečného spotřebitele.  Naším nejvyšším cílem je optimalizace hnojení a tedy i v širším měřítku i výsledku hospodaření zemědělských podniků. Pokusy při hnojení prováděné na našich trzích ukazují, které strategie tvoří základ našeho poradenství a pomáhají zemědělcům v dosažení optimálního výsledku hospodaření.

Přednášky, veletrhy a polní dny poskytují cennou platformu pro přímý kontakt se zemědělci, který je základem pro dosažení optimálního výsledku hospodaření.

Novinky najdete na naší tipy pro hnojení.