VARIO 20/7/7 +17SO3

Zhruba polovina vzorce se skládá z COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn, třetina připadá na NAC 27 N+12,5 CaO. Zbytek připadá na granulovaný síran amonný.
Pokyny ohledně použití: Vhodné pro pěstování kukuřice, ideálně jako doplněk k hnojení prasečí kejdou. Pro zemědělské podniky s pěstováním tržních plodin představuje bezpečné přihnojování ozimů.

VARIO 20/7/7 +17SO3

 •                
 • Velikost granule: 3,2-4,0mm
 • Násypná hmotnost: 1025 kg/m³
Poptat produkt

Přehled

 • Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
 • Která forma dusíku se hodí pro přihnojování obilí nejlépe?
 • Kolik síry potřebuje řepka?
 • Je hnojení kukuřice pod patu lepší než čistě plošné hnojení?
 • Jaký časový odstup je nutno dodržet mezi hnojení vápníkem a dusičnatými minerálními hnojivy?
 • Jak by mělo být dimenzováno hnojení kukuřice fosfáty?
 • Jak by se mělo nastavit rozmetadlo na vyvážení produktu VARIO?
 • Nakolik je fosfát obsažený v L.A.T NPK rozpustný ve vodě?
 • Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
 • Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k hovězí kejdě?
 • Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k prasečí kejdě?
 • Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k drůbeží kejdě?
Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
Při silných deštích hraje důležitou úlohu krajina a množství srážek v čase. Velké přívaly srážek v krátkém časovém úseku, které vedou k erozi horní vrstvy půdy, zapřičiňují v důsledku vyplavování jemné zeminy minimálně v částečném měřítku i vyplavování živin z pole. Naproti tomu na rovných plochách, na kterých nedochází k vyplavování horní vrstvy půdy, se není nutno obávat při hnojení ztráty živin. K uvolňování do hlubších vrstev půdy dochází pouze u velmi mělkých půd popř. v době vegetačního klidu.
Která forma dusíku se hodí pro přihnojování obilí nejlépe?
Abychom u obilí umožnili hladký nástup vegetace, je důležité, aby hnojení obsahovalo rychle účinkující živiny rozpustné ve vodě. V této době, kdy je teplota půdy ještě velmi nízká, je nutno jednoznačně upřednostnit nitrodusičnan. Močovina v této době účinkuje příliš pozdě a nekontrolovaně.
Kolik síry potřebuje řepka?
Řepkový porost s výnosem 4 t/ha přijme semeny 32 kg S/ha, zatímco celá rostlina při tomto výnosu přijímá 56 kg S/ha. Protože ze vzduchu se už téměř žádná síra nepřijímá a mineralizace síry v půdě se nastupuje velmi pozdě (od teploty půdy do 12°C), osvědčilo se hnojení sírou v množství 30 – 40 kg S/ha.
Je hnojení kukuřice pod patu lepší než čistě plošné hnojení?
Na tuto otázku nemůžeme odpovědět pouhým „ano“ nebo „ne“. Jasné je, že ve velmi těžkých, jílovitých půdách, které se na jaře ohřívají jen velmi pomalu nebo v letech s velmi nízkými teplotami, kdy se půda ohřívá až v květnu a červnu a na půdách chudých na fosfor hnojení pod patu přináší lepší výnos, zatímco na teplých stanovištích nebo v letech s velmi rychlým vývojem mladých rostlin při vyšších teplotách na jaře a v půdách, které jsou dobře zásobeny fosforem, se ve výnosech téměř žádný rozdíl neprojevuje. Není-li aplikováno hnojení pod patu, často vykazuje kukuřice ve srovnání s porosty, u kterých je aplikováno hnojení pod patu mnohem rozvětvenější kořenový systém. V suchém létě pak mohou porosty s rozvětvenějším kořenovým systémem lépe přijímat vodu z půdy a dosahují tedy lepších výnosů.
Jaký časový odstup je nutno dodržet mezi hnojení vápníkem a dusičnatými minerálními hnojivy?
Po aplikaci hnojení s hodnotami ph nad 9 jsou vždy zaznamenávány vyšší ztráty dusíku v důsledku jeho vylučování do vzduchu. Výchozí hodnoty ph uhličitanů (uhličitan vápenatý) jsou max. 7,5. To znamená, že se zde toto hnojení může aplikovat přímo po hnojení vápníkem a nemusíme se přitom obávat úbytku dusíku. Pokud je hnojení vápníkem aplikováno formou vápníku rozpustného ve vodě, který neváže uhličitany (pálené vápno, směsné vápno), měla by se mezi hnojení vápníkem a dusíkem buď obdělat půda, nebo by se měly jednou spadnout srážky.
Jak by mělo být dimenzováno hnojení kukuřice fosfáty?
Pokusy minulých let ukázaly, že hnojení fosfáty v množství nahrazujícím jeho úbytek ze sklizně, přinášejí optimální výnos. Množství fosforu přesahující tyto hodnoty většinou žádný pozitivní efekt na výnosech nepřineslo. U výnosu kukuřice na zrno 11 t/ha přineslo hnojení fosfáty v objemu 80 – 90 kg P2O5/ha pozitivní efekt.
Jak by se mělo nastavit rozmetadlo na vyvážení produktu VARIO?
Výrobci rozmetadel hnojiv AMAZONE a RAUCH udávají i hodnoty nastavení pro VARIO. Pokud pro jiné produkty takovéto hodnoty uvedeny nejsou, doporučujeme při složení 22/5/5, 21/7/7 a 23/10 nastavení podle NAC 27 N, u produktu VARIO 18/11/11 pak nastavení podle COMPLEX 15/15/15.
Nakolik je fosfát obsažený v L.A.T NPK rozpustný ve vodě?
Všechna hnojiva NPK z celého výrobního sortimentu vykazují rozpustnost fosfátu ve vodě vyšší než 80% a v důsledku toho i rychlý a bezpečný účinek.
Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
Produkty L.A.T můžete koupit u soukromých velkoobchodních společností se produkty a skladů. Vyžádejte si informaci u svého velkoobchodu!
Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k hovězí kejdě?
Protože hovězí kejda obsahuje málo fosfátů, ale hodně drasla, představuje NP hnojivo s důrazem na fosfor jako například 18/25 nebo 20/20 nejlepší doplněk.
Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k prasečí kejdě?
Prasečí kejda obsahuje se svým 3,5 kg/m³ stejné množství fosfátu jako drasla. Při hnojení kukuřice před setím cca 20 kg/m³ prasečí kejdy je ideálním doplňkem živin hnojivo NPK s důrazem na dusík jako např. 20/8/8 nebo 21/7/7.
Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k drůbeží kejdě?
Drůbeží kejda je se svými cca 5 kg/m³ fosfátu a 3 kg/m³ drasla živočišné hnojivo s vysokým obsahem fosforu. Vhodným doplňkem živin pak jsou hnojiva chudší na fosfor, jako 14/10/20 nebo 24/10 (při vysokém obsahu drasla popř. jeho střídavém přidávání).