COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn

Hnojivo NP s harmonickým poměrem živin je ideálním doplněním statkových hnojiv a hnojení draslem.
Pokyny ohledně použití: COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn se používá pro hnojení na orných půdách jakož i pro hnojení kukuřice pod patu a intenzivní hnojení luk a pastvin.

COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn

 •                    
 • Velikost granule: 3,3-4,1 mm
 • Násypná hmotnost: 1050 kg/m³
 • Výrobní závod:
  • Linz
Poptat produkt

Přehled

 • Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
 • Jak vysoké jsou ztráty dusíku, když se po hnojení NAC delší dobu nevyskytnou žádné srážky?
 • Je hnojení kukuřice pod patu lepší než čistě plošné hnojení?
 • Jak by mělo být dimenzováno hnojení kukuřice fosfáty?
 • Nakolik je fosfát obsažený v L.A.T NPK rozpustný ve vodě?
 • Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
 • Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k hovězí kejdě?
 • Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k prasečí kejdě?
 • Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k drůbeží kejdě?
Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
Při silných deštích hraje důležitou úlohu krajina a množství srážek v čase. Velké přívaly srážek v krátkém časovém úseku, které vedou k erozi horní vrstvy půdy, zapřičiňují v důsledku vyplavování jemné zeminy minimálně v částečném měřítku i vyplavování živin z pole. Naproti tomu na rovných plochách, na kterých nedochází k vyplavování horní vrstvy půdy, se není nutno obávat při hnojení ztráty živin. K uvolňování do hlubších vrstev půdy dochází pouze u velmi mělkých půd popř. v době vegetačního klidu.
Jak vysoké jsou ztráty dusíku, když se po hnojení NAC delší dobu nevyskytnou žádné srážky?
Po provedeném hnojení NAC po déletrvající fázi sucha nejsou zaznamenávány žádné podstatnější úbytky dusíku, i když se hnojivo nedostává do půdy. Již vlhkost obsažená v ranní rose stačí k tomu, aby se z granule uvolnil dusík a pronikl do horní vrstvy půdy.
Je hnojení kukuřice pod patu lepší než čistě plošné hnojení?
Na tuto otázku nemůžeme odpovědět pouhým „ano“ nebo „ne“. Jasné je, že ve velmi těžkých, jílovitých půdách, které se na jaře ohřívají jen velmi pomalu nebo v letech s velmi nízkými teplotami, kdy se půda ohřívá až v květnu a červnu a na půdách chudých na fosfor hnojení pod patu přináší lepší výnos, zatímco na teplých stanovištích nebo v letech s velmi rychlým vývojem mladých rostlin při vyšších teplotách na jaře a v půdách, které jsou dobře zásobeny fosforem, se ve výnosech téměř žádný rozdíl neprojevuje. Není-li aplikováno hnojení pod patu, často vykazuje kukuřice ve srovnání s porosty, u kterých je aplikováno hnojení pod patu mnohem rozvětvenější kořenový systém. V suchém létě pak mohou porosty s rozvětvenějším kořenovým systémem lépe přijímat vodu z půdy a dosahují tedy lepších výnosů.
Jak by mělo být dimenzováno hnojení kukuřice fosfáty?
Pokusy minulých let ukázaly, že hnojení fosfáty v množství nahrazujícím jeho úbytek ze sklizně, přinášejí optimální výnos. Množství fosforu přesahující tyto hodnoty většinou žádný pozitivní efekt na výnosech nepřineslo. U výnosu kukuřice na zrno 11 t/ha přineslo hnojení fosfáty v objemu 80 – 90 kg P2O5/ha pozitivní efekt.
Nakolik je fosfát obsažený v L.A.T NPK rozpustný ve vodě?
Všechna hnojiva NPK z celého výrobního sortimentu vykazují rozpustnost fosfátu ve vodě vyšší než 80% a v důsledku toho i rychlý a bezpečný účinek.
Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
Produkty L.A.T můžete koupit u soukromých velkoobchodních společností se produkty a skladů. Vyžádejte si informaci u svého velkoobchodu!
Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k hovězí kejdě?
Protože hovězí kejda obsahuje málo fosfátů, ale hodně drasla, představuje NP hnojivo s důrazem na fosfor jako například 18/25 nebo 20/20 nejlepší doplněk.
Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k prasečí kejdě?
Prasečí kejda obsahuje se svým 3,5 kg/m³ stejné množství fosfátu jako drasla. Při hnojení kukuřice před setím cca 20 kg/m³ prasečí kejdy je ideálním doplňkem živin hnojivo NPK s důrazem na dusík jako např. 20/8/8 nebo 21/7/7.
Který vzorec NP/NPK se nejlépe hodí k drůbeží kejdě?
Drůbeží kejda je se svými cca 5 kg/m³ fosfátu a 3 kg/m³ drasla živočišné hnojivo s vysokým obsahem fosforu. Vhodným doplňkem živin pak jsou hnojiva chudší na fosfor, jako 14/10/20 nebo 24/10 (při vysokém obsahu drasla popř. jeho střídavém přidávání).