VARIO 23 N +25SO3

Toto hnojivo s obsahem dusíku a síry se skládá z poloviny z NAC 27 N +12,5CaO a z granulovaného síranu amonného. Od ostatních srovnatelných produktů se liší 7,5 %ním obsahem nitrodusičnanů, které umožňuje rychlé a účinné působení již na začátku vegetačního období.
Pokyny ohledně použití: Toto hnojivo je obzvláště vhodné pro jarní hnojení řepky a jako startovací dávka k hnojení ozimů.

VARIO 23 N +25SO3

 •                    
 • Velikost granule: 3,0- 3,8 mm
 • Násypná hmotnost: 1000 kg/m³
 • K dispozici v následujících variantách:
  • Po domluvě volně nebo Big Bag
Poptat produkt

Přehled

 • Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
 • Která forma dusíku je pro pozdní hnojení obilí nejvhodnější?
 • Která forma dusíku se hodí pro přihnojování obilí nejlépe?
 • Kolik síry potřebuje řepka?
 • Jaký časový odstup je nutno dodržet mezi hnojení vápníkem a dusičnatými minerálními hnojivy?
 • Jak by se mělo nastavit rozmetadlo na vyvážení produktu VARIO?
 • Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
 • Je vhodné použití N-Testeru u každého hnojiva?
Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
Při silných deštích hraje důležitou úlohu krajina a množství srážek v čase. Velké přívaly srážek v krátkém časovém úseku, které vedou k erozi horní vrstvy půdy, zapřičiňují v důsledku vyplavování jemné zeminy minimálně v částečném měřítku i vyplavování živin z pole. Naproti tomu na rovných plochách, na kterých nedochází k vyplavování horní vrstvy půdy, se není nutno obávat při hnojení ztráty živin. K uvolňování do hlubších vrstev půdy dochází pouze u velmi mělkých půd popř. v době vegetačního klidu.
Která forma dusíku je pro pozdní hnojení obilí nejvhodnější?
Pro pozdní hnojení je možno v zásadě použít jak rychle účinkující nitrátový N ve formě LAV, tak i močovinu. Důležitou roli přitom hraje termín hnojení. V době metání prochází celá rostlina pšenice velmi rychle všemi vývojovými stádii EC 39 (praporcový list je plněn vyvinut) až EC 55 (polovina metání). Pozdním hnojením ve stádiu praporcového listu močovinou je velmi pozitivně ovlivňován obsah proteinů; pokud se současně hnojí i NAC, ovlivní tato dávka dusíku v důsledku rychlého působení dusičnanu ještě výrazněji nejen výnos, ale i obsah proteinů. Pokud je nejdůležitější obsah bílkovin, doporučuje se hnojení NAC krátce před začátkem metání.
Která forma dusíku se hodí pro přihnojování obilí nejlépe?
Abychom u obilí umožnili hladký nástup vegetace, je důležité, aby hnojení obsahovalo rychle účinkující živiny rozpustné ve vodě. V této době, kdy je teplota půdy ještě velmi nízká, je nutno jednoznačně upřednostnit nitrodusičnan. Močovina v této době účinkuje příliš pozdě a nekontrolovaně.
Kolik síry potřebuje řepka?
Řepkový porost s výnosem 4 t/ha přijme semeny 32 kg S/ha, zatímco celá rostlina při tomto výnosu přijímá 56 kg S/ha. Protože ze vzduchu se už téměř žádná síra nepřijímá a mineralizace síry v půdě se nastupuje velmi pozdě (od teploty půdy do 12°C), osvědčilo se hnojení sírou v množství 30 – 40 kg S/ha.
Jaký časový odstup je nutno dodržet mezi hnojení vápníkem a dusičnatými minerálními hnojivy?
Po aplikaci hnojení s hodnotami ph nad 9 jsou vždy zaznamenávány vyšší ztráty dusíku v důsledku jeho vylučování do vzduchu. Výchozí hodnoty ph uhličitanů (uhličitan vápenatý) jsou max. 7,5. To znamená, že se zde toto hnojení může aplikovat přímo po hnojení vápníkem a nemusíme se přitom obávat úbytku dusíku. Pokud je hnojení vápníkem aplikováno formou vápníku rozpustného ve vodě, který neváže uhličitany (pálené vápno, směsné vápno), měla by se mezi hnojení vápníkem a dusíkem buď obdělat půda, nebo by se měly jednou spadnout srážky.
Jak by se mělo nastavit rozmetadlo na vyvážení produktu VARIO?
Výrobci rozmetadel hnojiv AMAZONE a RAUCH udávají i hodnoty nastavení pro VARIO. Pokud pro jiné produkty takovéto hodnoty uvedeny nejsou, doporučujeme při složení 22/5/5, 21/7/7 a 23/10 nastavení podle NAC 27 N, u produktu VARIO 18/11/11 pak nastavení podle COMPLEX 15/15/15.
Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
Produkty L.A.T můžete koupit u soukromých velkoobchodních společností se produkty a skladů. Vyžádejte si informaci u svého velkoobchodu!
Je vhodné použití N-Testeru u každého hnojiva?
N-Tester se cíleně používá v době odnožování a k pozdnímu hnojení a dává nám doporučení pro hnojení dusíkem. Toto hnojení by se mělo provádět bezprostředně po zjištění spotřeby. Proto se k tomu používají pouze dusičnatá, rychle působící dusíkatá hnojiva, která pokrývají potřeby hnojení rostlin v této fázi.