UREA 46 N

Urea (močovina) je pomalu působící dusíkaté hnojivo ve formě granulátu. Při vysokých teplotách a vlhkosti je nutné zapravení do půdy, aby se zabránilo úniku dusíku do vzduchu. Svým 46% obsahem dusíku UREA vysoce koncentrovaný produkt, který je velice efektivní. Jeho správná aplikace představuje efektivní, cenově dostupný zdroj dusíku.
Pokyny ohledně použití: Okopaniny na lehce kyselých půdách bohatých na jíl. Jeho použití umocňuje účinek produktu UREA.

UREA 46 N

 •                    
 • Velikost granule: 1,6-2,4 mm
 • Násypná hmotnost: 705 kg/m³
 • Výrobní závod:
  • Linz
Poptat produkt

Přehled

 • Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
 • Jak vysoké jsou ztráty dusíky po hnojení močovinou, když po hnojení nebudou následovat srážky?
 • Která forma dusíku je pro pozdní hnojení obilí nejvhodnější?
 • Která forma dusíku se hodí pro přihnojování obilí nejlépe?
 • Jaký časový odstup je nutno dodržet mezi hnojení vápníkem a dusičnatými minerálními hnojivy?
 • Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
Při silných deštích hraje důležitou úlohu krajina a množství srážek v čase. Velké přívaly srážek v krátkém časovém úseku, které vedou k erozi horní vrstvy půdy, zapřičiňují v důsledku vyplavování jemné zeminy minimálně v částečném měřítku i vyplavování živin z pole. Naproti tomu na rovných plochách, na kterých nedochází k vyplavování horní vrstvy půdy, se není nutno obávat při hnojení ztráty živin. K uvolňování do hlubších vrstev půdy dochází pouze u velmi mělkých půd popř. v době vegetačního klidu.
Jak vysoké jsou ztráty dusíky po hnojení močovinou, když po hnojení nebudou následovat srážky?
Močovina se během několika dní proměňuje v půdě z enzymu ureázy na amoniak a dále pak na dusičnany. Tato přeměna na dusičnan probíhá v teplých a vlhkých půdách podstatně rychleji než za sucha a v chladnu. Jak při amonizaci, tak i při nitrifikaci vzniká plynný čpavek, který může unikat do vzduchu. Čím déle přeměna amoniaku na dusičnan trvá, tím vyšší jsou ztráty dusíku, pokud se močovina nedostane do půdy. Ztráty pak mohou činit 15% a více.
Která forma dusíku je pro pozdní hnojení obilí nejvhodnější?
Pro pozdní hnojení je možno v zásadě použít jak rychle účinkující nitrátový N ve formě LAV, tak i močovinu. Důležitou roli přitom hraje termín hnojení. V době metání prochází celá rostlina pšenice velmi rychle všemi vývojovými stádii EC 39 (praporcový list je plněn vyvinut) až EC 55 (polovina metání). Pozdním hnojením ve stádiu praporcového listu močovinou je velmi pozitivně ovlivňován obsah proteinů; pokud se současně hnojí i NAC, ovlivní tato dávka dusíku v důsledku rychlého působení dusičnanu ještě výrazněji nejen výnos, ale i obsah proteinů. Pokud je nejdůležitější obsah bílkovin, doporučuje se hnojení NAC krátce před začátkem metání.
Která forma dusíku se hodí pro přihnojování obilí nejlépe?
Abychom u obilí umožnili hladký nástup vegetace, je důležité, aby hnojení obsahovalo rychle účinkující živiny rozpustné ve vodě. V této době, kdy je teplota půdy ještě velmi nízká, je nutno jednoznačně upřednostnit nitrodusičnan. Močovina v této době účinkuje příliš pozdě a nekontrolovaně.
Jaký časový odstup je nutno dodržet mezi hnojení vápníkem a dusičnatými minerálními hnojivy?
Po aplikaci hnojení s hodnotami ph nad 9 jsou vždy zaznamenávány vyšší ztráty dusíku v důsledku jeho vylučování do vzduchu. Výchozí hodnoty ph uhličitanů (uhličitan vápenatý) jsou max. 7,5. To znamená, že se zde toto hnojení může aplikovat přímo po hnojení vápníkem a nemusíme se přitom obávat úbytku dusíku. Pokud je hnojení vápníkem aplikováno formou vápníku rozpustného ve vodě, který neváže uhličitany (pálené vápno, směsné vápno), měla by se mezi hnojení vápníkem a dusíkem buď obdělat půda, nebo by se měly jednou spadnout srážky.
Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
Produkty L.A.T můžete koupit u soukromých velkoobchodních společností se produkty a skladů. Vyžádejte si informaci u svého velkoobchodu!