NAC 27 N

Koncentrované, rychle účinkující hnojivo s univerzálním použitím – NAC je klíčový produkt v oblasti hnojení dusíkem. Vynikající kvalita granulátu umožňuje optimální aplikaci. 12,5% CaO (vápenec) chrání před okyselením půdy.
Pokyny ohledně použití: NAC je možno použít u všech kultur s potřebou dusíku pro všechny půdy (i ty s vysokým ph) a všechny formy hospodaření.

NAC 27 N

 •                    
 • Velikost granule: 3,4-4,2 mm
 • Násypná hmotnost: 950 kg/m³ (Linz); 990 kg/m³ (Ottmarsheim)
 • Výrobní závod:
  • Linz
Poptat produkt

Přehled

 • Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
 • Jak vysoké jsou ztráty dusíku, když se po hnojení NAC delší dobu nevyskytnou žádné srážky?
 • Po aplikaci hnojiva NAC jsou delší dobu vidět na půdě bílé granulky hnojiva; Znamená to, že hnojivo neúčinkuje?
 • Která forma dusíku je pro pozdní hnojení obilí nejvhodnější?
 • Která forma dusíku se hodí pro přihnojování obilí nejlépe?
 • Jaký časový odstup je nutno dodržet mezi hnojení vápníkem a dusičnatými minerálními hnojivy?
 • V jakých baleních se prodává NAC?
 • Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
 • Je vhodné použití N-Testeru u každého hnojiva?
 • What are the main risk factors for nitrate leaching?
 • Which fertilizers are ensuring the best NUE (nitrogen use efficiency)?
Dochází při silném dešti nebo při špatném počasí k vyplavování dusíku krátce po jeho aplikaci?
Při silných deštích hraje důležitou úlohu krajina a množství srážek v čase. Velké přívaly srážek v krátkém časovém úseku, které vedou k erozi horní vrstvy půdy, zapřičiňují v důsledku vyplavování jemné zeminy minimálně v částečném měřítku i vyplavování živin z pole. Naproti tomu na rovných plochách, na kterých nedochází k vyplavování horní vrstvy půdy, se není nutno obávat při hnojení ztráty živin. K uvolňování do hlubších vrstev půdy dochází pouze u velmi mělkých půd popř. v době vegetačního klidu.
Jak vysoké jsou ztráty dusíku, když se po hnojení NAC delší dobu nevyskytnou žádné srážky?
Po provedeném hnojení NAC po déletrvající fázi sucha nejsou zaznamenávány žádné podstatnější úbytky dusíku, i když se hnojivo nedostává do půdy. Již vlhkost obsažená v ranní rose stačí k tomu, aby se z granule uvolnil dusík a pronikl do horní vrstvy půdy.
Po aplikaci hnojiva NAC jsou delší dobu vidět na půdě bílé granulky hnojiva; Znamená to, že hnojivo neúčinkuje?
Bílé granulky představují částečky vápníku z granule, který slouží jako nosná substance živin. Dusík se vlhkostí (stačí i pouhá ranní rosa) uvolňuje z granule a dostává se do horní vrstvy půdy. Částečky vápníku jsou pak při chybějících srážkách často viditelné na povrchu.
Která forma dusíku je pro pozdní hnojení obilí nejvhodnější?
Pro pozdní hnojení je možno v zásadě použít jak rychle účinkující nitrátový N ve formě LAV, tak i močovinu. Důležitou roli přitom hraje termín hnojení. V době metání prochází celá rostlina pšenice velmi rychle všemi vývojovými stádii EC 39 (praporcový list je plněn vyvinut) až EC 55 (polovina metání). Pozdním hnojením ve stádiu praporcového listu močovinou je velmi pozitivně ovlivňován obsah proteinů; pokud se současně hnojí i NAC, ovlivní tato dávka dusíku v důsledku rychlého působení dusičnanu ještě výrazněji nejen výnos, ale i obsah proteinů. Pokud je nejdůležitější obsah bílkovin, doporučuje se hnojení NAC krátce před začátkem metání.
Která forma dusíku se hodí pro přihnojování obilí nejlépe?
Abychom u obilí umožnili hladký nástup vegetace, je důležité, aby hnojení obsahovalo rychle účinkující živiny rozpustné ve vodě. V této době, kdy je teplota půdy ještě velmi nízká, je nutno jednoznačně upřednostnit nitrodusičnan. Močovina v této době účinkuje příliš pozdě a nekontrolovaně.
Jaký časový odstup je nutno dodržet mezi hnojení vápníkem a dusičnatými minerálními hnojivy?
Po aplikaci hnojení s hodnotami ph nad 9 jsou vždy zaznamenávány vyšší ztráty dusíku v důsledku jeho vylučování do vzduchu. Výchozí hodnoty ph uhličitanů (uhličitan vápenatý) jsou max. 7,5. To znamená, že se zde toto hnojení může aplikovat přímo po hnojení vápníkem a nemusíme se přitom obávat úbytku dusíku. Pokud je hnojení vápníkem aplikováno formou vápníku rozpustného ve vodě, který neváže uhličitany (pálené vápno, směsné vápno), měla by se mezi hnojení vápníkem a dusíkem buď obdělat půda, nebo by se měly jednou spadnout srážky.
V jakých baleních se prodává NAC?
Produkt nabízíme jako volně ložený, v Big-Bag 600 kg a 50 kg pytlích.
Kde mohu nakoupit hnojiva L.A.T?
Produkty L.A.T můžete koupit u soukromých velkoobchodních společností se produkty a skladů. Vyžádejte si informaci u svého velkoobchodu!
Je vhodné použití N-Testeru u každého hnojiva?
N-Tester se cíleně používá v době odnožování a k pozdnímu hnojení a dává nám doporučení pro hnojení dusíkem. Toto hnojení by se mělo provádět bezprostředně po zjištění spotřeby. Proto se k tomu používají pouze dusičnatá, rychle působící dusíkatá hnojiva, která pokrývají potřeby hnojení rostlin v této fázi.
What are the main risk factors for nitrate leaching?
Nitrate leaching occurs when the soil is saturated with water and nitrate is washed beyond the root zone by percolating rainfall or irrigation. Nitrate leaching occurs regardless of the source of nitrogen. During the growing period, there is hardly any leaching. Most nitrate losses to water occur outside the vegetation period during winter. The overall objective is therefore to minimize soil nitrate concentration at the end of the cropping period. Leaching can be minimized by using Best Agricultural Practice.
Which fertilizers are ensuring the best NUE (nitrogen use efficiency)?
Nitrogen is essential for a good yield and plays a key role in the quality of the grain. The nitrate-based fertilizers such as those that Borealis L.A.T offers have a high NUE because the nitrate form is not volatile. All the nutrients are utilized for crop nutrition. Increasing fertilizers' efficiency enables limiting its dosage without reducing the quantity and quality of the crops. It also allows improvement to the energy performance of the cultivation and to limit the environmental impact of nitrogen.