Výsledky pokusů

Firma LINZER AGRO TRADE GmbH přispívá k úspěchům v oblasti zemědělství nejen prodejem vysoce kvalitních hnojiv, ale i vlastními polními pokusy. Již po mnoho let jsou v Rakousku, Maďarsku a Rumunsku na nejrůznějších místech společně se zemědělci nebo univerzitami zakládány polní pokusy.

Jejich výsledky pak tvoří základnu pro profesionální poradenství v otázkách zimních zásob, optimálního hnojení, používaného množství nebo novinek z oblasti trhu hnojiv a jsou rovněž zahrnuty do „Newsletterů“ které jsou pravidelně formou  e-mailu rozesílány našim partnerům.

Odkaz na zasílání Newsletteru