Ovlivňující faktory

Které faktory ovlivňují kvalitu obrazu rozmetání?

Pokud mluvíme o kvalitě obrazu rozmetání, pak je tím v první řadě míněno rozdělení hnojiva na pracovní šířku (vzdálenost pásů). Obraz rozmetání běžného dvoutalířového rozmetadla vznikne překrytím rozmetaného hnojiva, tj. že granule létají při rozmetání do mnohem větší vzdálenosti, než je pracovní šířka. Pokud se množství hnojiva v oblasti překrytí správně vzájemně nedoplní, dochází k chybnému rozdělení hnojiva, a tedy k chybám při rozmetání. Rozdělení hnojiva ovlivňují následující faktory:

  • Velikost a tvar granule a specifická hmotnost hnojiva
  • Nastavení rozmetacího zařízení, stav rozmetacích lopatek
  • Vítr

Prillovaná močovina
NPK 15/15/15

Velikost a tvar granule a specifická hmotnost hnojiva 

Podle druhu hnojiva se jednotlivé skupiny produktů liší podle tvaru, velikosti a hmotnosti. Rozlišujeme mezi prillovaným hnojivem (močovina), granulovaným hnojivem (ledek amonný s vápencem a hnojivo NP a NPK), kompaktním hnojivem (např. chlorid draselný) a krystalickým hnojivem (např. síran amonný). Prillovaná močovina má se svými 670 kg/m³ podstatně nižší specifickou hmotnost než např. NPK-hnojivo (15/15/15) s 1100 kg/m³. Těžší granule při rozmetání létají mnohem dále, což má za následek větší překrytou plochu a tedy lepší rozdělení hnojiva. I jednotlivý tvar granulí (hladká a kulatá, drsná a hranatá) se již při rozmetání pomocí rozmetací lopatky chovají různě, přičemž rozmetadlo musí být nastaveno na vlastnosti granulí. Renomovaní výrobci rozmetadel hnojiv k tomu dávají k dispozici pro své stroje i příslušné hodnoty nastavení. Pokud se mísí několik komponent hnojiva do vzorce konkrétního poměru živin, je třeba počítat při distribuci živin s vysokým procentem chyb. Nastavovací hodnoty pro směsná hnojiva neexistují.

Společné používání krátkých a dlouhých rozmetacích lopatek na každém kotouči zlepšuje přesnost rozmetání

 

Nastavení rozmetacích lopatek a stav rozmetadla

Používáním krátkých rozmetacích lopatek (KS) a vždy jedné dlouhé lopatky (LS) na rozmetací kotouč se zvyšuje přesnost rozdělení hnojiva, protože tak dochází k lepšímu překrytí (Obr. 5). U delších rozmetacích lopatek granule ulpívá déle na rozmetadle, k rozmetání tedy dochází později a tedy pod jiným úhlem; granule pak nabere větší zrychlení a dolétne dále. Lopatky jsou brány jako díly běžného opotřebení a počítá se s tím, že se časem opotřebují. Pokud se včas nevymění, dochází k chybám při rozmetání 30 % a více.

I když je rychlost rozmetání prillované močoviny ve srovnání s těžkým KAS (Ledek amonný s vápencem) 4krát vyšší, je obraz rozmetání při bočním větru podstatně horší.

Vítr

V důsledku rozdílných specifických hmotností granulí hnojiv dolétnou tyto granule při stejné  rychlosti rozmetání na různou vzdálenost. Nebo naopak: Pokud chceme u jednotlivých druhů hnojiv docílit stejnou rozmetací vzdálenost, je třeba použít různé rychlosti rozmetání. Podle modelového pokusu firmy FH Mannheim se NPK-hnojivo o násypné hmotnosti 1,1 t/m³ při rychlosti rozmetání  25 m/s rozmetá do vzdálenosti cca 12 m (oběma směry). Abychom mohli stejnou vzdálenost dosáhnout s prillovanou močovinou, je nezbytná rychlost rozmetání v hodnotě 100 m/s. Lehčí granule jsou tedy ve srovnání s těžšími hnojivy mnohem více náchylné na vítr; zatímco u prillovaných hnojiv se produkt při bočním větru silně posouvá, u hnojiv se specifickou hmotností nad 1 t/m³ zůstává i při síle větru 3,5 m/s relativně stabilní.

 

Shrnutí

Moderní rozmetadla hnojiv je dnes pomocí nastavitelných rozmetacích lopatek popř. změnou rozmetacího bodu na rozmetacím kotouči možno nastavit na různé typy hnojiv a pracovní šířky. Čím větší jsou požadované pracovní šířky, tím důležitější je výběr hnojiva. Pouze těžké velké granule je možno rovnoměrně rozmetat i při pracovních šířkách přesahujících 12 m a  při případném působení bočního větru. Pozor: Hranice pro přesnou distribuci živin se dosáhne tehdy, když kulaté a hladké granule jsou rozmetány v jednom pracovním kroku s drsnými a hranatými granulemi!