Hladký a kulatý povrch granulí LAT umožňuje rovnoměrné rozdělení živin v půdě

Chyby při rozmetání v důsledku chybného nastavení a údržby rozmetadla jsou v praxi i nyní poměrně časté. Nerovnoměrně rozdělené živiny negativně ovlivňují výnos a kvalitu  sklízených produktů a ztěžují péči o porosty i sklizeň. Pro zemědělce v praxi je důležité rozpoznat faktory, které ovlivňují kvalitu obrazu rozmetání, aby na to mohli při vyvážení hnojiva reagovat.

Vliv chyb při rozmetání na výnos obilí

Chyby při rozmetání se uvádějí jako koeficient variace (odchylka od průměrné hodnoty v %) rozdělovaného množství hnojiva na pracovní plochu. Obraz rozmetání je hodnocen jako  „výborný“, když jsou chyby při rozmetání do 10% nebo jako „dobrý“, když jsou pod 15 %. Chyby při rozmetání do 25% v praxi nejsou pouhým okem viditelné, ale projevují se ve výnosech obilí (Tabulka 1). Pokud jsou v porostu patrné různě zabarvené zelené pruhy („pruhovitost porostu“) popřípadě v extrémním případě polehlé obilí, je chyba při rozmetání 50% (Obrázky 1 a 2). Důsledkem je pak ztráta výnosu v hodnotě 1000 kg/ha.

Tabulka 1: Ztráta výnosu u pšenice v závislosti na chybách rozmetání (28 pokusů, BASF Limburgerhof, 1986 – 1998)

Chyba při rozmetání % Výnos v dt/ha Ztráta výnosu dt/hat
0 83,7
10 83,3 - 0,4
20 82,0 - 1,7
30 79,9 - 3,8
50 73,2 - 10,5