Здраве и безопасност

„Ако не можем да го направим безопасно, изобщо не го правим“.

 

Дългосрочната цел на Бореалис за създаване на култура на осведоменост по отношение на здравето и безопасността и постигане на нулево равнище на злополуки е заложена в мотото „Ако не можем да го направим безопасно, изобщо не го правим“.

Глобалната харта Отговорна грижа ( Responsible Care®) определя рамката за гарантиране на отлични резултати в областта на здравето и безопасността на работното място в Бореалис.

 

Повече информация може да прочетете тук