Правилно съхранение на торове

Безопасността е един от основните приоритети на Бореалис Л.А.Т. Отговорното и осъзнато отношение към правилното съхранение на торовете е от изключително значение. То определя както тяхното качество, така и запазване здравето на човека и опазване чистотата на околната среда.

Научете как да съхранявате Вашите торове по безопасен начин

Безопасно съхранение на AN-торове Амониево – нитратните торове са безопасни, когато се работи в съответствие с изискванията на производителя. При нормални условия на съхранение те не са токсични, не могат да се запалят или да се взривят спонтанно. Ако са изложени на прекомерна топлина или открит огън, могат да се разграждат и да отделят отровни изпарения.

Повече за безопасното съхранение на AN-торове

Кратко ръководство за работа с Амониево-нитратни торове извън спецификация