Ние сме надежден дистрибутор на изкуствени торове и технически азотни продукти.

Borealis L.A.T Management

С един високо мотивиран, професионален екип ние сме близо до клиентите си от селското стопанство и промишлеността. Нашата двупосочна интеграция доведе до повишаване надеждността на доставките и високи стандарти за продуктите и услугите.

Вградени в бизнеса с основни химични вещества, целта на Бореалис АГ е да се утвърди на първо място в Дунавския регион и да се превърне в лидер в Европа.