ОТПЕЧАТЪК

Обща информация

БОРЕАЛИС Л.А.Т ГмбХ
Ул. Ст. Петер № 25
A-4021 Линц/Австрияa
Teл., факс: +43 (0) 732 6915-DW
E-Mail: lat.bg@borealisgroup.com
Homepage: http://www.borealis-lat.com
Регистриран при Търговския съд на Линц под номер FN 257746 p
Индификационен номер: ATU 61391247
Бизнес лиценз: Търговски сектор
Търговски ръководител: Инж. Ернст Бухнер
Оповестяване съгласно Закона за медиите: Издател и производител: Borealis L.A.T GmbH. 

Концепция, Изпълнение

XORTEX eBusiness GmbH

Правни основания / Опровержение

Borealis L.A.T GmbH е положила всички разумни усилия, за да се гарантира, че информацията, предоставена в този сайт в момента на предоставяне е точна и пълна.Въпреки това може да има непреднамерени и случайни грешки, за които се извиняваме.

Borealis L.A.T не предоставя гаранции и не поема отговорност за предоставена на този сайт информация, като например външни връзки или друго съдържание, което директно или индиректно се използва от сайта на Borealis L.A.T. Също така Borealis L.A.T си запазва правото да предприеме промени или допълнения на предоставената информация без предварително уведомление. Borealis L.A.T не поема отговорност за невярна или липсваща инфирмация на сайта си поради това всички решения, които са базирани на информация, предоставена на сайта, са отговорност единствено на потребителя. Borealis L.A.T не поема отговорност за никакви преки, специални или последващи щети или други вреди от всякакъв вид, независимо по каква причина във връзка с пряко или коствено използване на предоставената информация в сайта на  Borealis L.A.T са се появили.
Освен ако не е посочено друго авторското право върху всички използвани в уебсайта на Borealis L.A.T документи и материали ползва изключително Borealis L.A.T. По отношение на всички права (например, имот, интелектуалната собственост, авторското право) на никого няма да се дава лиценз или друго право. Копирането на документи е разрешено само за лично ползване и всяка друга употреба е строго забранена. Изрично е забранено използването на търговските марки (напр. търговски марки, лого),независимо от присъствието на един символ. Горните разпоредби се прилагат и за софтуер, който пряко или косвено може да бъде достапен и използван от уебсайтя ня Linzer АГРО ТРЕЙД. При позоваване на достъпни чрез външни връзки софтуери на трети страни, правилата на тази фирма и техните права се спазват. 

Всеки потребител на сайта на Borealis L.A.T и на предоставената информация в него се съглесява, че Borealis L.A.T притежава неограничени права върху тази информация и може да я използва по начин, по който желае. Предоставаната за ползване на потребителите информация не е предмет на конфиденциалност. Личните данни на потребителите подлежат на защита от Закона за защита на личните данни 2000 и се ползват от  Borealis L.A.T само дотолкова, доколкото е необходимо за обслужване на клиентите или подължане на тяхна база данни.

Информация за бисквитките


Информация за бисквитките

Бисквитката е малък текстов файл, който може да съхранява информация за определен период от време.

 

Какви видове бисквитки има?

Абсолютно необходими бисквитки са тези, които винаги са активирани по време на една сесия на браузъра. Те дават възможност на потребителя да се придвижва от страница на страница в рамките на един уеб сайт. Тези бисквитки съхраняват информация за местоположението на потребителя на дадена страница

 

Функционалност и производителност

Аналитичните бисквитки могат да подобрят функционалността на една страница чрез анонимно проследяване на поведението на потребителите. Те увеличават скоростта, с която потребителят може да се движи на сайта, например при стартирането на заявки за търсене. Комуникация във Facebook, Twitter и други социални мрежи също изисква тези видове бисквити.

Borealis L.A.T използва данни, събрани от интернет страницата си, за да:

  • Осигури желаната информация и услуги с най-високо качество
  • Предостави професионални познания на нашия уебсайт
  • Предостави информация и съобщения във връзка с нашия сайт
  • Разбере по-добре Вашите нужди и интереси, с цел оптимизиране на нашия сайт и нашата услуга.