COMPLEX 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn

КОМПЛЕКС 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn съдържа калий в хлоридна и сулфатна форма. PK формулацията на тази тор е обогатена с микроелементите бор и цинк.
Начин на употреба: Като S/Cl формула, КОМПЛЕКС 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn е особено подходящ за приложение при картофи, лозя и зеленчуци.

COMPLEX 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn

 •                    
 • Размер на гранулата: 3,0-3,8 mm
 • Специфично тегло: 1080 kg/m³
 • Налично в следните варианти:
  • 600kg BigBag
 • Произход:
  • Linz
Запитване за продукт

Преглед

 • В случай на обилни валежи скоро след приложение на азотни торове, хранителните вещества ще се измият ли от почвата?
 • Коя азотна форма е най-подходяща за първото пролетно торене на житни култури?
 • Какво количество сяра се препоръчва за торене на рапицата?
 • По-добро ли е торенето чрез инкорпориране при царевицата, отколкото повърхностното приложение?
 • Какъв период от време трябва да има между варуването и минералното азотно торене?
 • Какво количество фосфор трябва да се приложи при царевицата?
 • Какво е влиянието на хлор съдържащите торове върху добива и качеството на картофите?
 • Каква е водоразтворимостта на фосфора в NPK торовете на Л.А.Т?
 • От къде мога да закупя торове на L.A.T?
 • Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на говеждата тор?
 • Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на свинската тор?
 • Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на птичата тор?
В случай на обилни валежи скоро след приложение на азотни торове, хранителните вещества ще се измият ли от почвата?
В случай на обилни валежи от съществено значение са терена и сумата на валежите за единица време. Голямото количество на валежите за много кратко време ще доведе до ерозия на горния почвен слой на наклонените терени и по този начин може да доведе до загуба на хранителни вещества. При равни повърхности няма опасност от загуба на хранителни вещества дори и ако след торене падне дъжд.
Коя азотна форма е най-подходяща за първото пролетно торене на житни култури?
В началото на вегетацията е важно да се приложат бързо действащи, разтворими във вода торове. По това време, когато температурата на почвата все още е много ниска, за предпочитане е да се използва нитратен азот. Ефектът на уреята през този период е твърде късен и неконтролируем.
Какво количество сяра се препоръчва за торене на рапицата?
За формиране на добив от 4 тона/ха рапицата извлича 32 кг сяра/ха чрез зърното. Общата потребност от сяра на растенията през цялата вегетация е 56 кг/ха. Тъй като сярата от атмосферата почти не прониква в почвата и серната минерализация в почвата започва много късно (когато температурата на почвата е над 12° C), се препоръчва торене със сяра в размер на 30-40 кг на хектар.
По-добро ли е торенето чрез инкорпориране при царевицата, отколкото повърхностното приложение?
По принцип на този въпрос не може да се отговори с "да" или "не". Факт е, че на много тежки, глинести почви, които много бавно се затоплят през пролетта, по-добре е да се направи торене с инкорпориране. В топли райони или в години с много бърз растеж на растенията благодарение на топла пролет и при почви с достатъчна запасеност на фосфор обикновено няма разлика в добива. Ако се направи повърхностно торене, царевицата често развива широка коренова система в сравнение с растенията, при които е приложено торене с инкорпориране. В години със сухо лято растенията с по-добре развита коренова система могат повече да достигнат до подпочвените води и по този начин да се получи по-висок добив.
Какъв период от време трябва да има между варуването и минералното азотно торене?
По принцип, при всяко торене при стойности на рН над 9 се получава значителна загуба на газообразен азот. Калциевия карбонат има стойност на рН максимум 7.5, което прави възможно да се извърши торене след варуване без да има загуби на газообразен азот. Ако варуванетосе извършва с водоразтворима вар, тогава между това торене и азотното торене трябва да има поне една обработка на почвата или поне един валеж.
Какво количество фосфор трябва да се приложи при царевицата?
Опитите през последните години показват, че торенето с фосфорни торове в количество, което се изнася чрез прибиране на реколтата е най-печелившо. Допълнителното наторяване с фосфорни торове рядко дава по-високи добиви. При царевицата (сухо вещество) за получаване на добив от 11 т / ха, приложението на фосфор от 80 - 90 кг P2O5 / ха е добре доказано.
Какво е влиянието на хлор съдържащите торове върху добива и качеството на картофите?
Минералните торове, които не съдържат хлор значително увеличават добива, както и съдържанието на скорбяла в картофите. Ето защо торенето на картофи с торове, които не съдърат хлор се препоръчва в периода на вегетацията. Наблюденията показват, че картофите предназначени за храна, при които са използвани торове с ниско хлоридно съдържание имат положителен ефект върху запазване на цялостта при рязане и варене. Поради това сложния тор 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn може да се прилага при картофи.
Каква е водоразтворимостта на фосфора в NPK торовете на Л.А.Т?
80% от съдържащия се фосфор в NP и NPK торовете от завода в Линц е водоразтворим и по тази причина те са бързо действащи и ефективни.
От къде мога да закупя торове на L.A.T?
L.A.T продуктите могат да бъдат закупени от нашите търговски партньори. Моля, обърнете се към вашия местен доставчик за L.A.T.
Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на говеждата тор?
Тъй като гавеждата тор съдържа малко фосфор и много калий, най-добрата добавка към нея е NP тор с подчертано съдържание на фосфор - 18/25 или 20/20.
Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на свинската тор?
Свинската тор съдържа приблизително 3,5 кг/м³ калий и фосфор. Ако на царевицата се внесат 20 кг/m³ свинска тор преди обработката, оптимална хранителна добавка е азотсъдържащата тор NPK 20/8/8 или 21/7/7.
Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на птичата тор?
Птичата тор съдържа около 5 кг/m³ фосфати и 3 кг/m³ калий, и е подчертано фосфорсъдържаща. Най-подходящата добавка са формулациите с по-ниско съдържание на фосфор като 24/10 или 14/10/20 (с по-високо количество калий).