COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn

NP тор с балансирано съотношение на хранителни елементи е подходящ за предсеитбено и основно торене при всички култури както и за допълнително торене на почви торени с оборски тор. Комбинацията от азот и фосфор е изключително подходяща при добре запасени с усвоим калий почви както и при такива, на които е направено самостоятелно калиево торене.
Начин на употреба: COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn е много подходящ за приложение при всички култури, както и за торене на ливади и пасища.

COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn

 •                    
 • Размер на гранулата: 3,3-4,1 mm
 • Специфично тегло: 1050 kg/m³
 • Произход:
  • Linz
Запитване за продукт

Преглед

 • В случай на обилни валежи скоро след приложение на азотни торове, хранителните вещества ще се измият ли от почвата?
 • Колко големи са загубите на азот, ако след приложение на КАН, не завали дъжд?
 • По-добро ли е торенето чрез инкорпориране при царевицата, отколкото повърхностното приложение?
 • Какво количество фосфор трябва да се приложи при царевицата?
 • Каква е водоразтворимостта на фосфора в NPK торовете на Л.А.Т?
 • От къде мога да закупя торове на L.A.T?
 • Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на говеждата тор?
 • Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на свинската тор?
 • Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на птичата тор?
В случай на обилни валежи скоро след приложение на азотни торове, хранителните вещества ще се измият ли от почвата?
В случай на обилни валежи от съществено значение са терена и сумата на валежите за единица време. Голямото количество на валежите за много кратко време ще доведе до ерозия на горния почвен слой на наклонените терени и по този начин може да доведе до загуба на хранителни вещества. При равни повърхности няма опасност от загуба на хранителни вещества дори и ако след торене падне дъжд.
Колко големи са загубите на азот, ако след приложение на КАН, не завали дъжд?
Ако след торене с КАН настъпи по-продължителен сух период не се очакват значителни загуби на азот, дори ако торта не е инкорпорирана в почвата. Влагата от утринната роса е достатъчна, за да се отдели азота от гранулата и да се разпростре в горния слой на почвата.
По-добро ли е торенето чрез инкорпориране при царевицата, отколкото повърхностното приложение?
По принцип на този въпрос не може да се отговори с "да" или "не". Факт е, че на много тежки, глинести почви, които много бавно се затоплят през пролетта, по-добре е да се направи торене с инкорпориране. В топли райони или в години с много бърз растеж на растенията благодарение на топла пролет и при почви с достатъчна запасеност на фосфор обикновено няма разлика в добива. Ако се направи повърхностно торене, царевицата често развива широка коренова система в сравнение с растенията, при които е приложено торене с инкорпориране. В години със сухо лято растенията с по-добре развита коренова система могат повече да достигнат до подпочвените води и по този начин да се получи по-висок добив.
Какво количество фосфор трябва да се приложи при царевицата?
Опитите през последните години показват, че торенето с фосфорни торове в количество, което се изнася чрез прибиране на реколтата е най-печелившо. Допълнителното наторяване с фосфорни торове рядко дава по-високи добиви. При царевицата (сухо вещество) за получаване на добив от 11 т / ха, приложението на фосфор от 80 - 90 кг P2O5 / ха е добре доказано.
Каква е водоразтворимостта на фосфора в NPK торовете на Л.А.Т?
80% от съдържащия се фосфор в NP и NPK торовете от завода в Линц е водоразтворим и по тази причина те са бързо действащи и ефективни.
От къде мога да закупя торове на L.A.T?
L.A.T продуктите могат да бъдат закупени от нашите търговски партньори. Моля, обърнете се към вашия местен доставчик за L.A.T.
Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на говеждата тор?
Тъй като гавеждата тор съдържа малко фосфор и много калий, най-добрата добавка към нея е NP тор с подчертано съдържание на фосфор - 18/25 или 20/20.
Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на свинската тор?
Свинската тор съдържа приблизително 3,5 кг/м³ калий и фосфор. Ако на царевицата се внесат 20 кг/m³ свинска тор преди обработката, оптимална хранителна добавка е азотсъдържащата тор NPK 20/8/8 или 21/7/7.
Кои NP/NPK формулации са най-подходящи за допълнение на птичата тор?
Птичата тор съдържа около 5 кг/m³ фосфати и 3 кг/m³ калий, и е подчертано фосфорсъдържаща. Най-подходящата добавка са формулациите с по-ниско съдържание на фосфор като 24/10 или 14/10/20 (с по-високо количество калий).