AN 34,4 N

Концентриран, бързо ефективен, навсякъде приложим.
Начин на употреба: Амониевият нитрат е подходящ за употреба за всички изискващи азот култури, както и за всички почви. АН действа вкиселяващо на почвата, така че е препоръчително редовното внасяне на калциев карбонат (варуване) (на всеки 3 години) в съответните дози.

AN 34,4 N

 • Размер на гранулата: 1,0-4,0mm
 • Специфично тегло: 940kg/m³
 • Налично в следните варианти:
  • По договаряне - в чувал или в голям чувал
Запитване за продукт

Преглед

 • В случай на обилни валежи скоро след приложение на азотни торове, хранителните вещества ще се измият ли от почвата?
 • Колко големи са загубите на азот, ако след приложение на КАН, не завали дъжд?
 • Кой азотен тор се препоръчва за късно торене на житни култури?
 • Коя азотна форма е най-подходяща за първото пролетно торене на житни култури?
 • Какъв период от време трябва да има между варуването и минералното азотно торене?
 • От къде мога да закупя торове на L.A.T?
 • Препоръките от N-тестера, подходящи ли са за всеки N-тор?
 • What are the main risk factors for nitrate leaching?
 • Which fertilizers are ensuring the best NUE (nitrogen use efficiency)?
В случай на обилни валежи скоро след приложение на азотни торове, хранителните вещества ще се измият ли от почвата?
В случай на обилни валежи от съществено значение са терена и сумата на валежите за единица време. Голямото количество на валежите за много кратко време ще доведе до ерозия на горния почвен слой на наклонените терени и по този начин може да доведе до загуба на хранителни вещества. При равни повърхности няма опасност от загуба на хранителни вещества дори и ако след торене падне дъжд.
Колко големи са загубите на азот, ако след приложение на КАН, не завали дъжд?
Ако след торене с КАН настъпи по-продължителен сух период не се очакват значителни загуби на азот, дори ако торта не е инкорпорирана в почвата. Влагата от утринната роса е достатъчна, за да се отдели азота от гранулата и да се разпростре в горния слой на почвата.
Кой азотен тор се препоръчва за късно торене на житни култури?
По принцип, при късното торене се препоръчва да се използва бързо действащ нитратен азот под формата на КАН или да се използва урея. Много е важен и момента на приложение - от фаза поява на флагов лист до фаза средата на изкласяването. При късното прилагане на урея във фаза среда на изкласяването съдържанието на протеини се повлиява положително. В същото време приложението на КАН дори е по-ефективно от гледна точка за добива и съдържанието на протеини най-вече поради бързия ефект на нитратите. Но ако се цели само повишаване на съдържанието на протеини, се препоръчва торене с КАН точно преди началото на изкласяване.
Коя азотна форма е най-подходяща за първото пролетно торене на житни култури?
В началото на вегетацията е важно да се приложат бързо действащи, разтворими във вода торове. По това време, когато температурата на почвата все още е много ниска, за предпочитане е да се използва нитратен азот. Ефектът на уреята през този период е твърде късен и неконтролируем.
Какъв период от време трябва да има между варуването и минералното азотно торене?
По принцип, при всяко торене при стойности на рН над 9 се получава значителна загуба на газообразен азот. Калциевия карбонат има стойност на рН максимум 7.5, което прави възможно да се извърши торене след варуване без да има загуби на газообразен азот. Ако варуванетосе извършва с водоразтворима вар, тогава между това торене и азотното торене трябва да има поне една обработка на почвата или поне един валеж.
От къде мога да закупя торове на L.A.T?
L.A.T продуктите могат да бъдат закупени от нашите търговски партньори. Моля, обърнете се към вашия местен доставчик за L.A.T.
Препоръките от N-тестера, подходящи ли са за всеки N-тор?
N-тестера се използва през фаза вретенене и дава информация за актуалните нужди от азот на растенията и дава точна препоръка за необходимото количество азот. Торенето трябва да се направи незабавно след измерването, така че само нитратсъдържащите и бързодействащи азотни торове са подходящи за покриване на нуждите на растенията през този период.
What are the main risk factors for nitrate leaching?
Nitrate leaching occurs when the soil is saturated with water and nitrate is washed beyond the root zone by percolating rainfall or irrigation. Nitrate leaching occurs regardless of the source of nitrogen. During the growing period, there is hardly any leaching. Most nitrate losses to water occur outside the vegetation period during winter. The overall objective is therefore to minimize soil nitrate concentration at the end of the cropping period. Leaching can be minimized by using Best Agricultural Practice.
Which fertilizers are ensuring the best NUE (nitrogen use efficiency)?
Nitrogen is essential for a good yield and plays a key role in the quality of the grain. The nitrate-based fertilizers such as those that Borealis L.A.T offers have a high NUE because the nitrate form is not volatile. All the nutrients are utilized for crop nutrition. Increasing fertilizers' efficiency enables limiting its dosage without reducing the quantity and quality of the crops. It also allows improvement to the energy performance of the cultivation and to limit the environmental impact of nitrogen.