Пролетно подхранване на рапица

Düngerstreuer Raps

Ранните пролетни обработки на почвата и първото приложение на минерален тор, може да започнат в момента, в който времето го позволи. За това разбира се са нужни по-високи дневни температури, за да може замръзналата сутрин почва да се отпусне през деня и по този начин хранителните вещества да станат усвоими. Съобразно Добрата земеделска практика разпръскването на минералните торове може да започне след 15 февруари; тогава почвата вече не е замръзнала, и не е покрита с дебела снежна покривка. От практическа гледна точка е важно да се изчака и изсъхването на почвата, тъй като когато почвата е кална и влажна, причинява значителни щети от утъпкване на селскостопанските машини.

От пролетното торене с минерални торове, едно от първите е ранното подхранване на рапицата. Вегетацията започва при средна температура над 5°C, като след това растенията са в състояние да усвоят хранителни вещества. За растенията, пострадали от периодични снежни покривки и температурни разлики (големи студове, последващо снеготопене и валежи) е важно да се подсигури развитието им в началото на вегетацията с водоразтворими и лесно усвоими хранителни вещества, с което се осигурява бърз начален растеж.

Количеството на азотните торове, внасяно в началото на вегетацията трябва да е съобразено с фазата на развитието на рапицата. Масив, в който на един квадратен метър се намират поне 30 броя растения с по 12 листа и диаметърът на шийката на корена 15 мм, от почвата може да се усвоят 10-13 кг азот на декар. За разлика от някой по-малко развит масив, където растенията имат само по 8 листа и коренова шийка с диаметър 10 мм и при същата гъстота на растенията, може да се внесе само 4-5 кг азот на декар. При слабо развит посев, първото подхранване е от по-голямо значение и се препоръчва внасянето на поне 8-10 кг/дка активно вещество азот. При добре развити, но пострадали от студа растения за първото подхранване е достатъчно внасянето на 7-8 кг/дка активно вещество азот.

Водоразтворимите и незабавно достъпни за растенията минерални торове на Бореалис Л.A.Т са отлични за внасянето на хранителни вещества, необходими за бързия начален старт на развитие. За торене с азот препоръчваме азотен тор КАН 27N. За добро развитие на по-слабо развити масиви се препоръчва ранно пролетно торене с NPK тор, особено в почви, слабо или средно снабдени с фосфор и калий. По този начин се осигурява бързо и лесно усвоим фосфор и калий за растенията.

Нашата препоръка:

Основно торене 25-30 кг/дка COMPLEX 15/15/15+7SO3+Zn или
25-35 кг/дка COMPLEX 6/12/18 +18SO3 или
25-35 кг/дка COMPLEX 8/16/24 +8SO3 или
20 кг/дка COMPLEX 20/20+7SO3+Zn
Подхранване (рано напролет) 20-25 кг/дка КАН 27 N
Подхранване (нарастване на стъблото) 20-25 кг/дка КАН 27 N