Особености при торенето на слънчоглед

Нуждата на слънчогледа от хранителни вещества, количество на хранителните вещества, действително извлечени от почвата и количество на хранителните вещества, внесени в почвата чрез обикновена технология (20 кг/дка NPK 15/15/15 и 11 кг/дка калциево-амониева селитра)

Слънчогледът е от растенията, които са по-толерантни от гледна точка на почвата. Благодарение на способността си интензивно да усвоява хранителни вещества от почвата, тази култура е в състояние да усвои хранителни елементи от почви, при които други растения трудно биха се справили. Въпреки това и в случая при слънчогледа не е целесъобразно да се извърши торене само с азот, тъй като той усвоява значително количество и от другите хранителни елементи, като за 100 кг добив от декар и съответното количество вегетативна маса, слънчогледовите растения извличат от почвата 3,5-4,5 кг азот, 1,5-2,5 кг P2O5 и приблизително 2,5-3,5 кг K2O от декар.

Приложението на обикновен минералeн тор, особено, ако се състои само от азот,  далеч не задоволява нуждите на слънчогледа. Не случайно се казва, че слънчогледът „изнудва” почвата. Не е препоръчително обаче да се внася голямо количество азот в почвата, най-много 6-7 кг/дка, тъй като прекаленото торене с азот намалява маслеността в семената и увеличава чувствителността към гъбни заболявания.

Важно за растението е да бъде подхранено с достатъчно фосфор и калий. Фосфорът играе важна роля в синтеза на мастните киселини и маслото. Резервното хранително вещество фитин, което се намира в семената, също е фосфор съдържащо вещество, поради което липсата на фосфор влияе отрицателно върху пълнотата на семките. Калият увеличава издръжливостта на суша и намалява щетите, причинени от гъбни и бактериални заболявания. В сравнение с торене само с азот, използването на NP и NPK торове може да увеличи значително добива. Между хранителните вещества трябва да споменем и сярата, от която растенията могат да усвоят до 3 кг за добив от 300 кг /дка. Сярата е много важен елемент в изграждането на тъй наречените  продукти на вторична обмяна на веществата, каквито са и растителните мазнини. Така че, при маслодайните растения е особено важно осигуряването на необходимото количество сяра.   

Нашата препоръка: 

Основно торене Препоръчителна доза
COMPLEX 15/15/15 + 7SO3+Zn 30 - 40 кг/дка
COMPLEX 14/10/20 + 10SO3 30 - 40 кг/дка
COMPLEX 20/20 + 7SO3+Zn 25 - 30 кг/дка

To top