Особености при торенето на царевица

Нуждата на царевицата от хранителни вещества, количество на хранителните вещества, действително извлечени от почвата и количество на хранителните вещества, внесени в почвата чрез обикновена технология (33 кг/дка NPK 15/15/15 и 37 кг/дка калциево-амониева селитра)

Царевицата е известна с това, че има голяма нужда от хранителни вещества. За формиране на добив от 1 тон зърно тя извлича от почвата около 28 кг азот, 11 кг фосфор и 30 кг калий. Количеството на действително изнесените от почвата хранителни вещества обаче е много по-малко, тъй като остатъците от стъблата в повечето случаи остават върху почвата и при последваща обработка се вкарват обратно в нея. За формирането на това огромно количество вегетативна маса и добив, растенията се нуждаят от голямо количество хранителни вещества по време на вегетацията и то внесени в подходящо време и форма.

Снабдяването с азот е важно не само за изграждането на вегетативната маса, но има и важна роля в периода от цъфтежа до пълното узряване. При благоприятно торене с азот цъфтежът започва по-рано, като дневното усвояване на азот в този период е най-голямо.

Заедно с азота обаче има и други два важни макроелементи. Нуждата на царевицата от фосфор е по-голяма в началото на развитието и при цъфтежа. При недостатъчно снабдяване с фосфор по листата се появява червеникаво оцветяване. Тези симптоми може да се появят и тогава, когато почвата е още много студена и поради това растенията не могат да усвоят фосфора. В този случай можем да осигурим необходимото количество хранителни вещества за началното развитие на поникващите растения чрез предсеитбено торене с минерални торове, съдържащи лесно разтворим фосфор. Царевицата реагира особено добре на фосфорни торове и при подходящо торене с фосфор добива може да се увеличи с 30-40%.

При отглеждането на царевицата торенето с калий също е определящ фактор, тъй като този хранителен елемент играе решаваща роля в регулирането на водния режим на растението и по този начин влияе и върху издръжливостта му на сушата. Добре снабдените с калий растения понасят по-добре липсата на вода и са по-устойчиви на други стресови фактори.

При производство на царевицата важна роля от микроелементи играе цинкът. Впоследствие на недостатъчна запасеност на цинк в почвата, както и поради образуване на неразтворими цинкови фосфати - в резултат на прекалено торене с фосфор, по растенията могат да се появят симптоми на липса на цинк.

За царевицата е прието да се извършва есенно торене с минерални NPK или PK торове. В случай, че торенето се пропусне поради финансови, технически или метеорологични причини, може да бъде извършено допълнително торене през пролетта с NPK торове. При такива обстоятелства обаче е важно използваната минерална тор да съдържа водоразтворими хранителни вещества, тъй като няма достатъчно време за тяхното усвояване от почвата. Особено важно е да се обърне внимание и на усвояемостта на фосфора. Рентабилен начин на пролетното торене е внасянето на тор в реда с помощта на сеячна машина. При това решение е особено целесъобразно да се обърне внимание на структурата на гранулите и качеството на минералната тор, тъй като запушването на сеячната машина е не само неприятно, но е свързано с разходи и загуба на време. Торенето, извършено едновременно със сеитбата е особено ефективно, в случай че почвата е студена или глинеста и по-малко снабдена с фосфор.  

Нашата препоръка:

Основно торене (есен или пролет) 35-50 кг/дка COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn или
20-25 кг/дка COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn, или
10-30 кг/дка COMPLEX 14/10/20+10SO3 или
Подхранване 10-20 кг/дка КАН 27 N