Основно торене на рапица

Нуждата на рапицата от хранителни вещества, количество на хранителните вещества, действително извлечени от почвата и количество на хранителните вещества, внесени в почвата чрез обикновена технология (40 кг/дка NPK 15/15/15 и 33 кг/дка калциево-амониев нитрат)

Отдавна е известно, че отглеждането на рапицата само с азот не е рентабилно. Количеството и качеството на есенното торене е определящо и във всички случаи се препоръчва използването на комбинирани NPK торове. Внесеното в почвата количество зависи от количеството на активното вещество азот: азотът, внесен в почвата чрез минерални  NPK торове не трябва да надхвърля дозата от 3-4 кг /дка. При прекалено приложение на  азот рапицата може да се развие прекомерно през есента, дори да образува стъбло, което от гледна точка на студоустойчивостта е много рисковано.

Колкото по-рано се извърши сеитбата на рапицата, толкова по-малко количество азот и е нужно, тъй като при ранна сеитба времето до началото на зимата е по-дълго и вероятността за прекомерното развитие на растенията е по-голяма. Важно е, растенията да се развият и укрепнат достатъчно до зимата, поради това, че има положителна връзка между броя на листата, намиращи се в основата на стъблото и добива, т.е. колкото повече листа и по-силна коренова система развие растението през есента, толкова повече цветни дръжки ще образува то през пролетта. В зависимост от възможностите на мястото на отглеждане и почвата, рапицата усвоява фосфор и калий от почвата около 10,5 кг и съответно 13,0 кг за формиране на добив от 300 кг.

Въпреки, че количеството на хранителните вещества, извлечени от почвата чрез реколтата е значително по-малко, цялото необходимо количество за образуване на съответната растителна маса от стъбла, корени и зърно, трябва да е на разположение за растенията по време на вегетацията.

И така най-добрият избор за основно есенно торене е качествения комбиниран тор, съдържащ хранителни вещества във водоразтворима форма, която е незабавно достъпна за растенията. Не бива да се забравя, че докато калият е в състояние да се придвижва в почвата на няколко сантиметра, фосфорът се премества само на няколко милиметра, поради което е важно торенето да бъде извършено равномерно и в дълбочината на корените.

Важен е и въпросът, свързан със сярата, тъй като е известно, че рапицата се нуждае от много сяра. Сярата е необходима не само за синтеза на масло, но има важна роля и в образуването на хлорофила. По тази причина липсата на сяра може да се появи и на есен, поради което е добре за есенното торене да се избере комбиниран тор, който съдържа и сяра. Чрез внасянето на торове, съдържащи сяра в почвата може да се внесе до 1,2-2,0 кг сяра на дка, която покрива значителна част от нуждата на растенията.

Друг важен вторичен елемент за рапицата е калцият, тъй като това растение предпочита леко алкална почва. Нуждата от калций е около 5,0 кг на дка. NPK торовете обикновено съдържат и калций, и така чрез тях се внася в почвата още едно важно хранително вещество при основното есенно торене.

Не трябва да се забравя, че видът на минералния тор, използван при пролетното азотно подхранване може да е решаващ от гледна точка на снабдяване с калций. За разлика от амониевата селитра, калциево-амониевата селитра съдържа и калций, и по този начин чрез приложението на NAC 27 N в доза от 30 кг / дка в почвата се внася 3,7 кг калций / дка, който заедно с подходящо избрания тор за основно торене вече осигурява нуждата на рапицата от калций.   

За рапицата най-важният микроелемент е борът. Най-известната функция на бора е подпомагането на оплождането на цвета, но също така играе роля и в клетъчното деление и въглехидратната обмяна, и така при нужда може да бъде внасян под формата на листни торове през есента. Когато в началото на развитието си растението получава всички хранителни вещества, тогава то укрепва и развива силна коренова система, което му осигурява успешно презимуване. Това е важен момент за постигане на добър добив.

Нашата препоръка:

Основно торене 25-30 кг/дка COMPLEX 15/15/15+7SO3+Zn или
25-35 кг/дка COMPLEX 6/12/18 +18SO3 или
25-35 кг/дка COMPLEX 8/16/24 +8SO3 или
20 кг/дка COMPLEX 20/20+7SO3+Zn
Подхранване (рано напролет) 20-25 кг/дка КАН 27 N
Подхранване (нарастване на стъблото) 20-25 кг/дка КАН 27 N