СЪВЕТИ ЗА ТОРЕНЕ

Отделните растения имат нужда от различно количество хранителни вещества. Някои от тях са чувствителни на липса на калий, а други на фосфор. За да се получи висок добив е необходимо познаването на фактите, свързани с нуждата на дадено растение от хранителни вещества. В този раздел предоставяме детайлна информация както за нуждите на основните полски култури от хранителни елементи и количеството на действително извлечените от почвата хранителни вещества, така и особеностите при торенето на отделните растения, а също така представяме препоръчани от нас технологии.