Ползи от приложението на NP / NPK торовете на Borealis L.A.T

Комплексните торове на Borealis L.A.T - по-добрият избор 
Запознайте се с 9-те основни ползи от приложението на NP / NPK торове.

1. СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНИ ЗА ВАШИТЕ КУЛТУРИ
Изисквания на почвата към торене се определят основно от сеитбооборота . Балансирайте с лекота с комплексните торове на Бореалис Л.А.Т за оптимално хранене на Вашите култури.

2. МАКСИМАЛЕН ДОБИВ
Повишаване на добива между 2-9 % дори и в първата година на прилагане. Възползвайте се от добрата възвръщаемост във финансово отношение и постигнете по-високи добиви в дългосрочен план с комплексните торове на Бореалис Л.А.Т

3. ВИСОКА РЕНТАБИЛНОСТ
По-малкото често се оказва повече: Кореноплодните култури реагират чувствително на недостига на фосфор и калий. При сеитбоорота на културите торенето с комплексните NPK торове на Бореалис Л.А.Т е икономически ефективно и ефикасно. В сравнение със средната пазарна цена на селскостопанската продукция, NPK торовете не са били толкова рентабилни от много дълго време.

<< Диаграма с цените на селскостопанската продукция и цената на NPK торовете

4. ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА
Основните характеристики на торовете на Бореалис Л.А.Т: кръгли, гладки, твърди и тежки гранули. Предимство за добро съхранение и равномерно разпространение.

5. БЪРЗО УСВОЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Водоразтворимият нитрат, сяра и фосфор подпомагат по-бързото възстановяване на вегетацията. Комплексните торове на Бореалис Л.А.Т се абсорбират 100% от растенията.

6. ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОЛЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Растежът започва през пролетта в най - горния седем сантиметров слой на почвата. Това е мястото, в което младите корени намират необходимите хранителни елементи.

7. ПО-МАЛКО ВЛОЖЕН ТРУД
До 5 хранителни елемента в една гранула: намаляване броя на приложенията на тор и спестява до 34% от разходите за труд и машини.

8. ЗАПАЗВА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ 
Балансираното торене запазва структура и повишава почвеното плодородие. Резултатът от редовното комплексно торене гарантира оптимално развитие и растеж на културите.

9. РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
Комплексният тор съдържа всички хранителни вещества в една гранула и може да се разпространява много прецизно и равномерно.