farmers teamwork

СЪВЕТИ ЗА ТОРЕНЕ

Освен дистрибуция и продажба на минерални торове Л.А.Т предлага и услуги, свързани с пълната верига на продажбите, поставяйки особен акцент върху подпомагане на крайния потребител. Главната ни цел е оптимизирането на минералното торене, което индиректно влияе върху ефективността на стопанската дейност. Целта на опитите ни, свързани с торенето, проведени на различни места е, да се определи стратегия на торене, чрез която производителите да постигнат оптимални добиви.

Резултатите от тези опити стоят в основата на нашите съвети. Различните мероприятия, семинари, участия в селско стопански изложения и демонстрации на полето осигуряват на колегите ни ценни възможности да създадат лични контакти с фермерите, в резултат, на което после да осигурят професионални консултации на партньорите си.

 

Новости можете да намерите като изберете Препоръки, което редовно се актуализира.