Течни торове

Продуктите SUPREMO L са течни, водоразтворими торове с висока чистота и разтворимост:

  • Подходящи за всички култури отглеждани на открито и в оранжерии
  • Повишават добива
  • Подобряват качеството на продукцията

Продуктите L.A.T SUPREMO са бистри разтвори, висококонцентрирани разтвори и суспензии. Благодарение на голямото разнообразие от формулации, продуктите L.A.T SUPREMO задоволяват хранителните нужди на повечето земеделски култури в най-важните етапи от развитието им

Предлагани комбинации от хранителни вещества:

  • Единични микроелементи
  • Комбинация от микроелементи
  • Комбинация от микро- и макроелементи

Продуктите L.A.T SUPREMO L са съвместими с повечето продукти за растителна защита. Препоръчваме преди употреба да се направи тест за съвместимост.

 

 

ПродуктиЗа продуктаИнформационен лист за безопасност
L.A.T SUPREMO L 101 B +CaБрошураИзтегли 
L.A.T SUPREMO L 150 BБрошураИзтегли
L.A.T SUPREMO L 250 CuБрошураИзтегли
L.A.T SUPREMO L 135 Mg +NБрошураИзтегли
L.A.T SUPREMO L 325 N +MgБрошураИзтегли
L.A.T SUPREMO L NPK 8/8/6 +TEБрошураИзтегли
L.A.T SUPREMO L NPK 10/4/7 +B+Cu+Fe+Mn+ZnБрошураИзтегли
L.A.T SUPREMO L PK 19/21 +TEБрошураИзтегли
L.A.T SUPREMO L 44 Zn +P+Mg+NБрошураИзтегли