Вторични елементи

Калций

Калцият е елемент, който участва в деленето на клетките. Той подобрява здравината на клетъчната стена, което е от съществено значение за нарастването на плодовете. Калцият е по-малко подвижен в растението.

Магнезий

Магнезият е основен компонент на хлорофила и следователно участва в процеса на фотосинтеза. Неговата роля е много важн за добива. Магнезият е силно подвижен в растението и недостигът му може да бъде забелязан първо по по-старите листа.  

Сяра    

Като градивен елемент на някои аминокиселини, сярата играе пряка роля в синтеза на протеини. Тя е също компонент на хлорофила и оказва силно влияние върху растежа и добива.    

 

>>Микроелементи