Ползи от подхранването

Храненето на растенията необходимо за растежа и възпроизвеждането им е се осъществява от 12  важни хранителни елементи. Необходимото количество се определя от вида на растението и ролята на всеки хранителен елемент  за неговия растеж. Въпреки това, всеки хранителен елемент играе различна важна роля и изисква еднакво внимание. Въз основа на необходимото количества (високо, средно или ниско), елементите се разделят на 3 категории:

To top