Специални торове

L.A.T Supremo е марка  специални  торове на Borealis L.A.T, които се разделят на 3 групи:

 • Водоразтворими торове: кристални торове за фертигация или листно торене

 • Течни  торове: Течни торове за листно приложение

  • Торове за приложение в оранжерии: Течни торове за фертигация

 Широката гама от продукти дава възможност да се отговори на потребностите на растенията  в съответствие с изискванията им през различните фази от тяхното развитие.

Много висока степен на чистота и разтворимост както и високото съдържание на хранителни вещества са основните  предимства на L.A.T Supremo за оптимизиране на храненето на културите.

Всички продукти са готови за употреба и налични в няколко опаковки, в зависимост от формулацията  - туби, IBC контейнери, торби или в насипно състояние.