Запамети

COMPLEX 18/28 +Zn
Описание
COMPLEX 18/28 +Zn е подходящ както за първо пролетно приложение, така и за предсеитбено торене на есенни култури. Съотношението азот:фосфор покрива необходимостта на зърнено-житните култури и рапицата от фосфор. Част от съдържащия се азот е в нитратна форма, която е директно достъпна за растенията. И двата елемента гарантират бърз старт на културите.
Съвети за приложение
Този NP тор е подходящ за всички земеделски култури, особено за царевица. Подходящ е и за есенно приложение при  рапица и зърнено-житни култури, при почви достатъчно запасени с калий.

Размер на гранулите:

3,1 - 3,9 mm

Плътност:

1050 kg/m³

цвят:

Сиво

Произход:

Linz

Ползи
  • Високото качество на гранулите осигурява стабилност по време на съхранение, работа и транспортиране.
  • Нитратният азот и цинкът са важни за бързото развитие на културите.
  • Съдържащият се фосфор стимулира развитието на корените, като осигурява достатъчно количество в ранните етапи на развитие при студени почви.

COMPLEX 18/28 +Zn related desktop image COMPLEX 18/28 +Zn related tablet image COMPLEX 18/28 +Zn related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Файлът беше добавен в кошницата за сваляне

checked item scroll to the top