Актуални съвети за торовете

КАН 27 N не влияе върху киселинността на почвата

При някои почви азотните торове може да имат вкисляващ ефект, който трябва да бъде коригиран чрез варуване.

[повече]
Актуални съвети за торовете

Всички химични форми на азота са различни

Азотът е основен хранителен елемент и съществен, както количествен, така и качествен фактор за добива.

[повече]
Актуални съвети за торовете

КАН 27 N e концентриран азотен тор с бърз ефект за обща употреба

Той е водещ продукт, когато става въпрос за азотно торене.

[повече]