Слънчоглед

 Полевите опити бяха проведени съвместно с наши партньори в районите на Плевен, Ямбол и Ихтиман. При основното торене на всички парцели беше внесен 6 кг/дка азот като активно вещество с различни торове – NAC 27N, COMPLEX NP 20/20 + 7SO3 + Zn, COMPLEX NPK 15/15/15 + 7SO3 + Zn, COMPLEX NPK 14/10/20 + 10SO3, COMPLEX NPK 12/12/17 + 2MgO + 12SO3 + B + Zn. Комбинираният тор COMPLEX NPK 15/15/15 + 7SO3 + Zn беше внесен на 4 парцела, като на три от тях в допълнение на основното торене беше приложен листно продуктът L.A.T Supremo в следните три формулации - L.A.T Supremo L 150 В, L.A.T Supremo W 20/20/20 + ТЕ и L.A.T Supremo W 10/50/10 + ТЕ.

Резултатите от опитите показват най-висок среден добив от парцелите наторени с COMPLEX NPK 15/15/15 + 7SO3 + Zn и COMPLEX NPK 15/15/15 + 7SO3 + Zn + L.A.T Supremo – 302 – 311 кг/дка. Средния добив от парцела наторен само с NAC 27N е 260 кг/дка. Средният добив от контролния парцел e 212 кг/дка.

Опита в района на Ихтиман беше проведен на много бедна почва - 7ма категория. Най-високия добив беше получен от парцела, на който беше внесен COMPLEX NPK 15/15/15 + 7SO3 + Zn плюс листно приложение на L.A.T Supremo W 20/20/20 + TE - 291 кг/дка.